Echte helden

Echte helden


21 juli 2015

Er gaat veel mis in de wereld. Lijkt het soms. Niet alleen woeden er oorlogen, is er een eurocrisis en verliest het Nederlands elftal het merendeel van zijn wedstrijden, ook loopt er van alles mis op ICT-gebied. Een speciale commissie van de Tweede Kamer buigt zich bijna elk jaar over een automatiseringsproject dat miljoenen heeft gekost en niets zou hebben opgeleverd.

Veel problemen en zorgen; dat is althans het beeld dat je als mediaconsument krijgt. Dat is logisch, want journalisten hebben – net als politici trouwens – een grote belangstelling voor zaken die mislukken. Want met zaken die mislukken kun je je profileren. Je kunt er een schrijnende reportage over maken voor de televisie of de krant. Of je kunt er Kamervragen over stellen waarmee de minister voor de allerlaatste keer ter verantwoording wordt geroepen.

Honger en verkeerdoden

Al die profileringsdrang is dus begrijpelijk, vanuit het perspectief van de betrokken beroepsgroepen. Maar krijgen we daarmee een helder beeld van de werkelijkheid? Ik vraag het me af.

Wat het algemene nieuws betreft: je hoort zelden dat de honger in de wereld de afgelopen tien jaar aanzienlijk is afgenomen, en dat het aantal verkeersdoden in Nederland is gehalveerd. Niet interessant om mee te scoren, maar toch is het waar. In veel opzichten is de wereld er beter aan toe dan een decennium geleden, zonder dat daar veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven.

Iets vergelijkbaars geldt voor ICT-projecten. Zeker, eens in de zoveel tijd wordt er in de Kamer een project onder de loep genomen dat niet aan de doelstellingen heeft beantwoord. Dat moet ook gebeuren. Maar hoor je ooit iets van al die honderden projecten die wel zijn geslaagd?

Digitalisering belastingaangifte

Wij hebben ze op kantoor zelf begeleid, een aantal van deze opdrachten. De digitalisering en voorinvulling van uw belastingaangifte bijvoorbeeld. De invoering van een EPD-systeem in een groot ziekenhuis. De uitbesteding van werkplekken van een ministerie. Een nieuw bereikbaarheidssysteem voor brandweerwagens, waardoor effectiever wordt ingegrepen bij calamiteiten. Een goed werkende ICT-omgeving bij een organisatie voor jeugdzorg.

Allemaal prima afgeronde projecten, binnen het budget, zonder overschrijdingen van de deadline en conform de wensen van de opdrachtgever. En dan heb ik het alleen nog maar over opdrachten waar wij als bureau bij waren betrokken. Alles bij elkaar opgeteld zijn het er natuurlijk veel meer. Over al die projecten hoor je niets, niet in de vakpers, niet in de regionale krant, niet in de gemeenteraad en niet in Den Haag. Waarom niet? Omdat het projecten zijn die naar wens zijn verlopen.

Slechte bedrading

Nog een laatste afweging: al die mensen die aan deze successen een bijdrage leveren, krijgen niet het krediet waarop ze recht hebben. Immers, de brandweerman die een kind redt uit een brandende pand is een held - volkomen terecht natuurlijk. Maar de expert die de slechte bedrading in huis afkeurt en laat vervangen, waardoor hij brand voorkomt, wordt vooral als lastig beschouwd.

Ergo: niet alle helden vallen op.

Paul de Kort