Aan de slag met ethische vragen met aanpak Begeleidingsethiek

Aan de slag met ethische vragen met aanpak Begeleidingsethiek


11 juni 2021

M&I/Partners begeleidt organisaties om nieuwe technologieën op een ethisch verantwoorde manier toe te passen op basis van de “Aanpak Begeleidingsethiek” van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. De aanpak Begeleidingsethiek is een concrete aanpak om met betrokkenen de dialoog aan te gaan over de effecten van nieuwe technologieën én de waarden die daarbij in het geding komen. 

Digitalisering en nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence (AI), big data en robotica roepen ethische vragen op. Kunnen we op algoritmes vertrouwen? Waarvoor mag je data wel en niet gebruiken? Wat betekent het werken met een robot voor mensen?

Ethiek als begeleider, niet als beoordelaar

ECP heeft in samenwerking met prof. dr. ir Peter-Paul Verbeek (Universiteit Twente)) de aanpak Begeleidingsethiek ontwikkeld. Het is een innovatieve methode die concrete handvatten biedt om technologie op een ethisch verantwoorde manier toe te passen. De aanpak Begeleidingsethiek ziet ethiek niet als beoordelaar, maar als ethische begeleider van de introductie van technologie binnen organisaties en de samenleving. Een aantal adviseurs van M&I/Partners is opgeleid om organisaties met deze aanpak te begeleiden.

Workshop aanpak begeleidingsethiek

De aanpak bestaat uit een workshop waarin verschillende betrokkenen de dialoog met elkaar voeren over de toepassing van een concrete technologie in een specifieke context. Gezamenlijk komen ze tot concrete handelingsopties. Die handelingsopties zorgen ervoor dat het niet alleen bij praten blijft, maar dat de betreffende technologie op een letterlijk waarden-volle manier ingebed wordt in de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie of binnen een netwerk.

Aanpak begeleidingsethiek

Community of practice

Met ECP vindt M&I/Partners het belangrijk dat we ook als samenleving, in deze tijd van vele nieuwe technologische mogelijkheden op een constructieve manier met ethische vragen omgaan. Daarom maken adviseurs van M&I/Partners deel uit van de zogenoemde ‘community of practice’ waarin de aanpak Begeleidingsethiek doorlopend wordt aangescherpt op basis van ervaring met de toepassing ervan. www.begeleidingsethiek.nl



Petra Gooskens

Senior adviseur
petra.gooskens@mxi.nl
0618133287
Lees mijn publicaties