Met de vuist op tafel. Of juist niet?

Met de vuist op tafel. Of juist niet?


01 december 2015

Het is alweer meer dan een jaar geleden, en ik las het gewoon in krant, maar toch maakte het indruk op me. In de Tweede Kamer sprak de staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, over de problemen met de automatisering bij de Belastingdienst. De volksvertegenwoordigers wilden dat die problemen snel werden opgelost, en de staatssecretaris antwoordde dat hij dat heel goed begreep. Maar, voegde hij daaraan toe, die snelle oplossing ging er toch niet komen. Integendeel zelfs. De eerste resultaten van zijn verbeterprogramma zouden geruime tijd op zich laten wachten.

Babylonische spraakverwarring

Bij grote automatiseringstrajecten zijn dikwijls teveel ICT-architecten betrokken, schreef ik in mijn vorige column. Ik zie het in mijn dagelijkse werkpraktijk steeds vaker: middelgrote en grotere organisaties waar tientallen, en soms zelfs honderden systeemontwikkelaars aan de slag zijn. Dat werkt niet, en zeker niet omdat al die ICT-architecten niet zelden langs elkaar heen werken. Samenhang en een centrale visie ontbreken.

Teleurstelling alom, natuurlijk. Waarom moest dat zo lang duren? Is de staatssecretaris een machteloze bestuurder die ten onrechte accepteert dat de ambtenarij veel te stroperig is, of is hij juist een verstandige man?

Ik denk eerlijk gezegd het laatste.

Iedereen gaat zijn eigen gang, er is Babylonische spraakverwarring alom, en het eindresultaat is verspilde tijd, moeite en geld.

Het is ook ingewikkeld, dat geef ik toe. Niet alleen moet zo’n organisatie soms meerdere doelen nastreven en diverse partijen tevreden houden, maar je hebt ook nog eens te maken met al die ICT-architecten waarover ik hierboven sprak. Ieder met zijn eigen werkwijze, inzichten en opinies. En dan al die soorten architectuur. Businessarchitectuur, procesarchitectuur, solution-, informatie-, organisatie- en gegevensarchitectuur en nog zo het een en ander. Geen wonder dat het je duizelt als je aan zo’n proces richting moet geven. Hoe zorg je ervoor dat dat allemaal in goede banen loopt?

Leiderschap heeft veel gezichten

Wat je in zo’n situatie nodig hebt, is leiderschap. Maar leiderschap heeft veel gezichten. Soms heb je iemand nodig die met de vuist op tafel slaat en zegt: Zó gaan we het doen en niet anders. Dat kan heilzaam werken, als je de materie tenminste volledig doorgrondt en ook in andere opzichten zeker bent van je zaak.

In andere gevallen kan leiderschap betekenen dat je zegt: Ik weet het even niet. Nog niet, maar we gaan het voor u uitzoeken. Geef ons daarvoor de tijd.

Zo kan het ook. Soms is dat het beste. En dat is wat staatssecretaris Wiebes deed.

Paul de Kort
Organisaties worden meer en meer digitaal.Dat stelt andere eisen aan managers, medewerkers en de ICT-afdeling. Beschikt u over digitaal leiderschap om deze verandering aan te sturen?

Digitaal leiderschap vormgeven