Het is tijd voor Bureau Moeilijke Gevallen

Het is tijd voor Bureau Moeilijke Gevallen


26 juni 2017

Nederland stikt van de regels. Dat werd me wel weer duidelijk bij het werken aan weer zo’n vraagstuk op het snijvlak van beleid, wetgeving en informatievoorziening. Oh ja bijna vergeten en mensen uit de praktijk.

Ik werk aan deze vraagstukken omdat we proberen te zorgen dat mensen die (meestal tijdelijk) een gevaar voor zichzelf of anderen zijn geholpen kunnen worden. Daarvoor is het natuurlijk nodig dat de professionals uit de veiligheid en zorg die in aanraking komen met zo iemand elkaar kunnen vinden, kunnen samenwerken en informatie kunnen uitwisselen.

Multi-expert

Ook nu blijkt dat ik eerst een halfslachtige poging moet doen om een multi-expert te worden:

  • In privacyregels en de mogelijke interpretatie daarvan door de Autoriteit Persoonsgegevens. In drie wetten die al een paar jaar onderweg zijn en nu vanwege de complexe samenhang tegelijk worden behandeld in de Kamers.
  • In de ins en outs van het medisch beroepsgeheim. In de aanbestedingswetgeving en interpretatie daarvan door beleidsverantwoordelijken en inkoopjuristen.
  • In de financiering en marktwerking binnen de gezondheidszorg.

Afijn te veel om op te sommen in een column van 500 woorden.

In het radarwerk dat op gang komt als je aan de slag gaat met dit vraagstuk loop snel het risico het zicht op de praktijk kwijt te raken. Al die professionals in het veld zijn namelijk, net als ik, geen multi-expert. Gewoon een eerste klas wijkagent, psychiater, burgemeester of verpleegkundige zijn is namelijk al lastig genoeg.

Multi-regel-niemandsland

Vanuit beleid en wetgeving proberen ze manhaftig alle regeltjes op elkaar aan te laten sluiten. Op ieder terrein zijn de regels op zich wel oké. Maar als ze samenkomen in die ene unieke casus van die verwarde persoon dan komt die soms klem te zitten in een multi-regel-niemandsland waar de regels gewoon niet op elkaar aansluiten.

Het gevolg is dat zo iemand niet voldoende geholpen kan worden terwijl iedereen dat wel wil. In de voorbereiding op de nieuwe wetten en regels merk je dat ook, want dan bespreken we welke afspraken over samenwerking en informatievoorziening nodig zijn en dat blijkt knap lastig.

Als we nu eens gewoon toegeven dat we de regels niet waterdicht en uitvoerbaar op elkaar kunnen laten aansluiten? Dat we meer moeten doen dan die regels stellen, een Inspectie laten toezien op naleving en een autoriteit of rechter laten oordelen of het mis was in die ene unieke complexe casus.

Bureau Moeilijke Gevallen

Dan droom ik over een bureau Moeilijke Gevallen (MG): een autoriteit die in voorkomende gevallen kan ingrijpen. Die bewust regels naast zich neer kan leggen en andere partijen opdracht kan geven af te wijken van de regels in een specifieke casus. Dat kan zorgen dat we eerst doen en dan pas discussiëren over geld. En dat alles in lijn met de oorspronkelijke intentie van de regels die meestal prima in orde zijn.

Bureau MG legt achteraf verantwoording af en alleen per casus. Benoemde leden genieten een zekere mate van immuniteit. We accepteren dat ze soms snel een besluit moeten nemen, zonder vooraf alle consequenties te kunnen overzien. We evalueren hun werk om het in de volgende casus beter te kunnen doen en misschien de regels aan te passen.

Een vorm van crisismanagement dus gericht op het doorbreken van bureaucratische patstellingen waar burgers van-kastje-naar-de-muur worden gestuurd.

Een bureau MG in de zorg kan die behandelplek voor die suïcidale jeugdige regelen ondanks de wachtlijst. Kan in het onderwijs zorgen dat die hoogbegaafde lastige jongen toch onderwijs krijgt. Kan die man in de tent in het park met alle mogelijke middelen een veilige omgeving geven, met veel zorg en soms een beetje dwang.

De cliënt én de professional centraal

Zo komt de cliënt weer voorop te staan, juist als ze vermalen dreigen te worden door onze rationele bureaucratische de-regels-volgen-is-goed mentaliteit.

Doen we gelijk ook recht aan al onze professionals, die uit pure betrokkenheid af en toe een olifantenpaadje nemen en daarmee het risico lopen de toorn over zich af te roepen.


Voor meer informatie over vraagstukken op het snijvlak van beleid en informatievoorziening in de overheid neem contact op met Frank!
Grip op uw ICT-projecten en programma’s?M&I/Partners helpt u goed geïnformeerde besluiten te nemen met een onafhankelijke audit.

Krijg grip op uw projecten