Gooi geen zorggeld over de balk

Gooi geen zorggeld over de balk


10 mei 2016

Ik wil deze column graag beginnen met een vraag aan u. Waar denkt u aan, als u het begrip zorg-ICT hoort? Aan een EPD (een elektronisch patiëntendossier), een ZIS (ziekenhuisinformatiesysteem) of een ander systeem dat te maken heeft met patiëntenzorg?

Als ik een gok mag wagen: uw antwoord is ja.

Dat is niet zo vreemd, want dat geldt voor de meeste mensen. In de zorg staat de patiënt immers centraal, als het goed is tenminste, en in de zorg-ICT dus ook. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen hebben als taak zo goed mogelijke zorg te leveren, en de techniek moet daarbij helpen.

Tot zover zijn we het eens.

Prijs van de zorg

Toch valt er bij dit alles een kanttekening te plaatsen. De zorg is aan het veranderen, en naar mijn idee sluit de visie op ICT van veel ziekenhuisdirecteuren en managers daar nog onvoldoende bij aan. De prijs van de zorg wordt steeds meer een bepalende factor, niet in de laatste plaats bij de zorgverzekeraars die deze zorg inkopen. En anders dan in het bedrijfsleven, is de ICT daar nog onvoldoende op ingericht.

Maar het geld moet toch geen doorslaggevende factor zijn?, hoor ik sommige critici al beweren. Daar ben ik het helemaal mee eens. In ieder geval mag goede zorg iets kosten. Uw gezondheid en de mijne is er immers bij gebaat.

Facturen

Maar betekent zuinig omgaan met de financiële middelen automatisch dat de zorg slechter wordt? Ik denk het niet. Ik geef u twee voorbeelden ter overweging.

Als eerste: in veel ziekenhuizen is de accordering van facturen nog ouderwets geregeld. Elke factuur die binnenkomt wordt door talloze betrokkenen gezien en getekend. En daarbij gaat het niet om een paar honderd facturen. In een doorsnee ziekenhuis komen er tussen de 20 en 40.000 per jaar binnen. Gemiddeld hebben drie mensen er een dagtaak aan om die te verwerken.

Is dat nodig? Nee, helemaal niet. Als je het proces goed inricht, is al die rompslomp in tachtig procent van de gevallen nergens voor nodig. De meeste facturen komen bijvoorbeeld precies overeen met de order. Als die order is goedgekeurd, kan de factuur automatisch worden betaald. Tel uit je winst.

Steriele hulpmiddelen

Een tweede voorbeeld: in ziekenhuizen worden veel spullen weggegooid. Steriele hulpmiddelen bijvoorbeeld. Die middelen hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum, en zodra die datum is verstreken, worden ze weggegooid. Dat kost per ziekenhuis tienduizenden euro’s per jaar.
Maar als je het proces nu eens zo inricht dat je eerst de oude spullen gebruikt, en dan pas de nieuwe? Ja natuurlijk, zult u zeggen. Maar helaas, in veel ziekenhuizen is dat nog niet het geval.

Zinvol

Zijn dergelijke besparingen zinvol? Ja. Gaan ze ten koste van de zorg? Nee. Dat vind ik niet alleen, dat vinden mijn klanten eigenlijk ook. Ze moeten het alleen wel durven, want het vraagt een zekere investering om je bedrijfsvoering op zo’n nieuwe manier in te richten. Het duurt wel een aantal jaren voordat je de benodigde ERP-oplossing hebt terugverdiend.

Toch denk ik dat je als zorgorganisatie die lef moet tonen. Om jezelf op de lange termijn niet uit de markt te prijzen, maar ook omdat het zonde is als er zoveel geld over de balk wordt gegooid.