Geregionaliseerd? Breng eerst de basis op orde

Geregionaliseerd? Breng eerst de basis op orde


30 juni 2015

Sinds 1 januari 2015 zijn alle brandweerkorpsen in Nederland onderdeel van één van de 25 veiligheidsregio's. Hierdoor zijn deze flink gegroeid. De ICT-gevolgen zijn groot: naast de grootschalige realisatie van de uniforme werkplek, is het informatiemanagement een zo mogelijk nog grotere uitdaging. Veel regio's stoeien dan ook met een stortvloed aan projecten. Een goede tip: breng eerste de basis op orde en maak slim gebruik van wat er al is!

Met de groei van de organisatie en de rol van de informatievoorziening, groeit ook de vraag naar informatiemanagement (IM). Deze schakel tussen vraag en aanbod is belangrijker dan ooit voor het gestructureerd en onderbouwd inrichten van een integrale informatievoorziening. Het goed invullen van de IM-functie is dan ook randvoorwaardelijk om de informatievoorziening te laten meegroeien met de taken van de organisatie, en te blijven voldoen aan de verwachtingen van maatschappij en ketenpartners.

Een huis zonder fundering zakt op den duur weg of, nog erger, stort in. Hetzelfde geldt voor de informatievoorziening in een organisatie. Er is een fundament nodig om op verder te kunnen bouwen. Dat fundament bestaat onder andere uit proces- en informatieafspraken (hoe gaan we met onze informatie om?), gegevensbeheer (welke data zit waar, waaruit bestaan de kernregistraties?) en een overzichtelijk applicatielandschap. Ook afspraken rondom informatiebeveiliging zijn belangrijk voor wie de basis op orde wil hebben.

Prioriteren en agenderen

Terwijl de informatiemanager druk is om deze basis op te bouwen, vragen de verschillende afdelingen ook veel van het informatiemanagement. Het is vaak niet te doen om alle onderwerpen die op de veiligheidsregio afkomen tegelijkertijd op te pakken. De personele en financiële capaciteit is beperkt, dus het is noodzaak om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten. Daarnaast vragen sommige thema’s nu eenmaal meer tijd dan andere. Prioriteren en agenderen van projecten, in samenspraak met de afdelingen, is dan ook essentieel.

Kijken bij en samenwerken met de buren

Terwijl er hard wordt gewerkt om binnen de organisatie zaken op orde te brengen, dienen zich ook over de regiogrenzen al nieuwe kansen aan. Verschillende regio’s verkennen de interregionale samenwerking en hier en daar is deze samenwerking al een feit. Of het nu gaat om uitrukken over de regiogrenzen heen of een gedeelde bedrijfsvoering: het loont om dergelijke initiatieven goed in de gaten te houden en daarop ook met de informatievoorziening tijdig in te spelen.
De brandweer is niet in elke regio op hetzelfde moment geregionaliseerd. Dit betekent dat de ene regio vaak verder is met het inrichten van de organisatie dan de andere. Onze tip: maak daar gebruik van! Waarom het wiel opnieuw uitvinden?

Landelijke initiatieven

Landelijke organisaties, zoals Brandweer Nederland en het Veiligheidsberaad, hebben verschillende projecten gestart, bijvoorbeeld op het gebied van GEO-voorzieningen en risico-informatie/business intelligence. Het is belangrijk om per project te beoordelen of deze in de ontwikkeling van de eigen regio passen. Kortom: maak slim gebruik van de landelijke initiatieven, maar blijf tegelijkertijd kritisch. Biedt de landelijke voorziening invulling voor een behoefte en kan deze regionale bouwstenen vervangen, of komt het er extra bij? Is het initiatief iets wat de regio nu goed kan gebruiken, of is het misschien beter om later aan te sluiten?

Opbouwen en verbouwen tegelijk

Vaak begint na het regionaliseringsproject pas het echte werk: de nieuwe organisatie is neergezet en nu komt het erop aan ermee te werken. Dat heeft tijd nodig: het volledig ‘afronden’ van een regionalisering kan zomaar eens een jaar of drie duren. Dit betekent niet dat de verdere ontwikkeling van de organisatie stil staat. Het opbouwen van het fundament voor de informatievoorziening en het verder ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten voor de veiligheidsregio gaan prima hand in hand. Een realistische, gedragen planning is hierbij echter wel van groot belang. Kortom: verbouwen terwijl de winkel open blijft!

Wilt u ook overzicht over uw informatievoorziening en meer grip op uw projecten en IT-budget? Ik  laat u graag zien hoe we dit voor andere veiligheidsregio’s hebben gerealiseerd.Krijg meer grip uw ICT of informatievoorziening door de huidige technologische mogelijkheden optimaal te benutten!