GGD Amsterdam informatiemanagement op de kaart

GGD Amsterdam informatiemanagement op de kaart

Nadat de afdelingen Informatisering en Automatisering begin 2013 waren gesplitst ontstond een vacature voor hoofd Informatisering ad interim. Bart Groothuis heeft zes maanden de functie van interim-manager van deze afdeling applicatieontwikkeling vervuld. Bart heeft de aanzet gegeven tot een meer projectmatige en professionele manier van werken van de afdeling.

Professionalisering en voorbereiding reorganisatie

Na deze periode werd Bart opnieuw gevraagd om de directie van de GGD Amsterdam en de manager van de eenheid Centrale Ondersteuning bij te staan op het gebied van IT-Governance en Informatiemanagement. Bart heeft deze rol ruim anderhalf jaar vervuld en heeft ondersteuning gegeven op diverse dossiers. Zo heeft Bart geholpen om de speciale positie van de GGD binnen de stedelijke clustervorming te benadrukken. Belangrijk daarbij was dat de GGD haar eigen applicatieontwikkelafdeling wilde behouden terwijl dit op gespannen voet staat met het stedelijk beleid.

Daarnaast heeft Bart de GGD geholpen de projectenaanvraag- en projectenmonitoringprocessen te verbeteren binnen het ProjectPortfolioManagement (PPM)-proces. Ook heeft hij het initiatief genomen om het huidige applicatielandschap in kaart te brengen en een belangrijke bijdrage geleverd in het verder professionaliseren van de afdeling applicatieontwikkeling en de positie van de GGD Amsterdam als softwarehuis voor andere GGD-en. Tevens heeft Bart voorstellen gedaan om de directie meer sturend te laten zijn op het gebied van IT-Governance.

Informatiemanagement op de kaart

Ilonka Zorn, manager Centrale Ondersteuning GGD Amsterdam: “Bart heeft gezorgd dat informatiemanagement op de kaart staat bij de GGD. Door zijn input is onze kennis sterk toegenomen. Bart is ook een fantastische onderhandelaar en heeft ons op vele dossiers goed vertegenwoordigd.” 

Meer weten over interim-informatiemanagement?

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Bart. Of ontdek meer over interim-management in een digitale wereldBent u klaar voor de digitale mogelijkheden?Wij ondersteunen u met uw digitale strategie, digitaal leiderschap, optimale ICT-organisatie en de bijbehorende besturing en governance.

Ontdek hoe het digitaal anders kanofMeer kennis opdoen