Veiligheidsregio Hollands Midden aanbesteding en implementatie VIMS

Veiligheidsregio Hollands Midden aanbesteding en implementatie VIMS

Veiligheidsregio Hollands Midden wil steeds meer 'Informatiegestuurd Werken'. Eén van de gebieden waarop de processen binnen de Veiligheidsregio grotendeels zijn geharmoniseerd zijn Vakbekwaamheid en Inzetbaarheid.

Vanuit hier werd een volgende stap gezet en gekeken naar een meer adequate ondersteuning van vakbekwaamheid- en inzetprocessen voor de beschikbare informatievoorziening. Om dit te realiseren is een aanbesteding uitgevoerd. M&I/Partners heeft de projectleiding voor deze aanbesteding én implementatie verzorgd.

Kenmerkend voor de aanpak was dat er werd aanbesteed op basis van Best Value Procurement. Dit houdt in dat er aanbesteed wordt op basis van doelstellingen in plaats van via een programma van eisen en wensen. Daarnaast is er veel aandacht uitgegaan naar wat de toekomstige verandering voor zowel de organisatie als het informatielandschap betekenen. Hiervoor zijn focusgroepen aan de slag gegaan met werkprocessen. De huidige werkprocessen zijn in kaart gebracht om een beeld te creëren waar we het nu eigenlijk over hebben? Vanuit hier is een stap gemaakt naar doelstellingen: Wat zouden we graag binnen twee jaar willen bereiken? Deze doelstelling is in het projectteam vertaald naar een aanbestedingsdocumentatie.

Vervolgens werd hiervoor nieuw beleid, bijbehorende processen en systemen geïmplementeerd.  M&I/Partners heeft de projectleiding voor beide fasen van het project verzorgd. Kenmerkend voor dit traject is dat er zowel een veranderkundige als projectmatige aanpak werd gehanteerd om de verschillende afdelingen bij elkaar te brengen in het maken van nieuw beleid en in te richten processen en systemen en dit op tijd op te leveren. Dit project was voor Veiligheidsregio Hollands Midden hét project met de grootste impact op zowel informatievoorziening én eindgebruikers.


Meer informatie over deze opdracht bij Veiligheidsregio Hollands Midden? Neem contact op met Arend.Vergoten van de veiligheid door ICT en informatieM&I/Partners ondersteunt en adviseert veiligheidsregio’s om gegevens optimaal te koppelen, analyseren en benutten. Met informatie laten wij regio's beter presteren en vergroten wij de veiligheid.

Ontdek hoe het anders kan