Erasmus MC moet verder na vroegtijdig gestopt EPD-project

Erasmus MC moet verder na vroegtijdig gestopt EPD-project

Het Erasmus MC (en het UMC Groningen) heeft voorjaar 2015 besloten om het programma DOK (Digitaal op Koers) en daarmee de implementatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) vroegtijdig te beëindigen.

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC moest zich vervolgens beraden op hoe verder. De situatie was complex omdat er tevens sprake was van nieuwbouw dat in 2017 wordt opgeleverd; de vraag was wat er nog wel kan voor die tijd en wat niet, en dus (mogelijk) daarna moet.

Naast verschillende andere evaluaties die door het Erasmus MC zijn uitgevoerd, is M&I/Partners gevraagd om in een korte review te kijken naar het functioneren van de interne organisatie van het programma DOK met als doel om daaruit lessen te trekken voor de toekomst. Daarnaast heeft M&I/Partners de vraag beantwoord op welke wijze het Erasmus MC de vervolgstappen programmatisch en bestuurlijk het best kan inrichten om de kans op succes van een toekomstige EPD-implementatie te maximaliseren en eerder gemaakte fouten te voorkomen.

Het onderzoek is vanuit M&I/Partners uitgevoerd door Jan Houben en Karin Zwiggelaar. Zij hebben twee scenario’s uitgewerkt voor een toekomstige EPD-implementatie waarbij tevens aandacht is besteed aan de noodzakelijke organisatieveranderingsaspecten. Het Erasmus MC is inmiddels gestart met de realisatie van één van de voorgestelde scenario’s. 


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen rondom EPD? Neem contact op met Karin.

Of lees meer over het selecteren implementeren en optimaliseren van het EPDDigitaliseren is inmiddels normaal. Maar waar begint u en welke keuzes maakt u?Wij adviseren en begeleiden u bij het ontwikkelen van een digitale strategie en dienstverlening!

Ontdek hoe het digitaal anders kan