Prinses Máxima Centrum kennisoverdracht digitale strategie en ICT-programma

Prinses Máxima Centrum kennisoverdracht digitale strategie en ICT-programma

In de afgelopen drie jaar heeft Arnoud Looijen, als Programmamanager ICT en Kwaliteit vanuit het UMCU, een centrale rol gehad in het opleveren van de volledige ICT-voorzieningen voor de start van het Prinses Máxima Centrum. Ook bij de ontwikkeling van een gezamenlijke visie, aanpak en kostenraming voor de eindsituatie van de ICT in het nieuwbouw ziekenhuis was Arnoud betrokken.

In april 2016 is een nieuwe ICT-portfoliomanager in dienst genomen. Met het uit dienst gaan van Arnoud gaat daarmee een belangrijke kennisbron rondom de digitale strategie, de gezamenlijke toekomstvisie en de relatie tussen het PMC en het UMCU verloren. Arnoud Looijen heeft zijn kennis en ervaring die tot dat moment was opgebouwd aan de nieuwe manager overgedragen.

Daarbij is tevens advies gegeven over de verdere projectmatige ontwikkeling van de complete ICT-voorzieningen voor Het Prinses Máxima Centrum organisatie tot aan in gebruik name van de nieuwbouw. Er is nog een extra verdieping gegeven op informatiebeveiligingsbeleid en op een voorselectie van ERP-leveranciers.


Meer informatie? Of wilt u met een of meerdere experts van gedachten wisselen? Neem contact op met Peter voor een vrijblijvend gesprek.