VNG i-Sociaal Domein

VNG i-Sociaal Domein

Vanuit het programma i-Sociaal Domein van de VNG ondersteunt Hindrik Wytzes gemeenten bij het terugdringen van administratieve lasten die zijn ontstaan bij de transitie van de AWBZ naar de Wmo en de Jeugdzorg.

‘Ik kom vaak tegen dat beleid, inkoop en uitvoering niet op elkaar afgestemd zijn. We stroomlijnen dan de samenwerking door het geven van workshops waarin we met elkaar processen doorlopen van de toeleiding van zorg tot en met afhandeling van facturen. Het is verrassend om te zien hoe vanuit de verschillende disciplines ideeën ontstaan om de dienstverlening te verbeteren en hoe er begrip ontstaat voor elkaars posities, rollen en verantwoordelijkheden. Het resultaat is vaak betere samenwerking en meer onderling contact waardoor een betere relaties ontstaat met de contractpartijen/zorgaanbieders en uiteindelijk de burger’ vertelt Hindrik Wytzes, associate bij M&I/Partners.

Daarnaast is het opvallend hoeveel de administraties van gemeenten op elkaar lijken. Dit inzicht heeft geleid tot het initiëren van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Het doel van deze samenwerkingsverbanden is de administraties in eerste instantie op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door uniformering van de contracten om vervolgens de stap te zetten naar één bedrijfsvoeringorganisatie zonder de zeggenschap en uitvoering over het lokale beleid te verliezen. De individuele gemeente levert een stuk zeggenschap over de eigen administratie in, maar krijgt daar een administratieve organisatie voor terug die minder kwetsbaar is.

Daarnaast is deze organisatie beter toegerust op bijvoorbeeld de inkoop/contractering en in het voorzien van managementinformatie voor een beter sociaal beleid op individueel gemeenteniveau.

‘Het is mooi om te zien dat deze gemeenten zich gaan onderscheiden daar waar het toe doet; de uitvoering van sociaal beleid op lokaal niveau,’ aldus Hindrik.


Meer informatie?
Wilt u met een of meerdere experts van gedachten wisselen over deze opdracht of over de transformatie en digitalisering van het sociaal domein? Neem contact op met Anton!

Of meer kennis opdoen over het sociaal domein


Meer weten over welke vraagstukken wij in het sociaal domein kunnen oplossen?