Gemeente Haarlemmermeer verwijsindex risicojongeren: een lust of een last?

Gemeente Haarlemmermeer verwijsindex risicojongeren: een lust of een last?

Gemeente Haarlemmermeer heeft ervoor gekozen het gebruik van de verwijsindex een nieuwe boost te geven. M&I/Partners heeft de gemeente Haarlemmermeer begeleid in het maken van de keuze voor de verwijsindex én de implementatie ervan.

De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is in 2010 in het leven geroepen en verankerd in de Jeugdwet. Het bleek dat professionals niet van elkaar wisten dat zij betrokken waren bij een ‘jeugdige’ of het gezin waarover zorgen waren. En als zij het al wisten, dan leidde dat niet vanzelfsprekend tot het maken van afspraken over regie en de meest effectieve ondersteuning.

Het gevolg was dat er langs elkaar heen gewerkt werd en de ‘jeugdige’ daarvan de dupe werd. Gemeenten kozen voor één van de regionale verwijsindexsystemen en waren verantwoordelijk voor het stimuleren en faciliteren van het gebruik ervan door professionals. Bij veel gemeenten is het gebruik van de verwijsindex echter niet goed van de grond gekomen: professionals ervaren het als een last en zijn huiverig om het te gebruiken.

Nieuwe boost

Gemeente Haarlemmermeer heeft ervoor gekozen het gebruik ervan een nieuwe boost te geven. Zij hebben zich aangesloten bij de regio waarbinnen zij intensief samenwerken op het jeugddomein. Dat betekende een overstap naar een nieuw convenant én een nieuw systeem voor de regionale verwijsindex (MULTIsignaal).

Meerwaarde

Carin van Kester, associate bij M&I/Partners, heeft de gemeente Haarlemmermeer begeleid in het maken van de keuze voor de verwijsindex én de implementatie ervan. De uitdaging is en blijft om de verwijsindex zodanig in te passen in de samenwerking dat het écht meerwaarde oplevert. Namelijk dat professionals snel en eenvoudig weten wie er nog meer betrokken is bij een ‘jeugdige’ en er één professional aangewezen wordt om te zorgen dat er afstemming plaatsvindt.

Voor jeugdigen en het gezin betekent dit dat zij snel en adequaat de ondersteuning krijgen die nodig is. Die meerwaarde kan alleen gecreëerd worden als professionals werkelijk de verwijsindex gebruiken. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan draagvlak voor de verwijsindex en het verminderen van de handelingsverlegenheid van professionals om het te gebruiken. Alléén dan zal het lukken om van de verwijsindex een handig samenwerkingsinstrument te maken.

Waargenomen nut

Dat is waar het eigenlijk altijd om gaat bij het implementeren van een systeem: uiteraard moet het gebruikersvriendelijk zijn, maar werkelijke meerwaarde bereik je pas als gebruikers het nut ervan zien en het werkelijk willen gebruiken.


Meer informatie?
Wilt u met een of meerdere experts van gedachten wisselen over deze opdracht of over de transformatie en digitalisering van het sociaal domein? Neem contact op met Jos!

Of meer kennis opdoen over het sociaal domeinMeer weten over welke vraagstukken wij in het sociaal domein kunnen oplossen?