Universiteit Utrecht ontwikkeling en uitvoer Research IT Strategie

Universiteit Utrecht ontwikkeling en uitvoer Research IT Strategie

M&I/Partners heeft de Universiteit Utrecht het afgelopen jaar ondersteund bij de ontwikkeling én uitvoer van een Research IT strategie. De focus lag hierbij geheel op Research IT; het mogelijk maken van digitale wetenschap door efficiënte inzet van data, software en e-Infrastructure.

Om zeker te zijn dat de visie paste bij elke onderzoeksgroep van Universiteit Utrecht, heeft elke faculteit een afgevaardigde aangewezen die zitting nam in de Commissie Visievorming Research IT. Carolien Besselink, directeur IT Universiteit Utrecht: "Door deze intensieve samenwerking met de faculteiten is er niet alleen groot draagvlak voor de geformuleerde strategie, maar is er ook draagvlak bij de faculteiten om budget vrij te maken om de visie te realiseren". 

Er is in februari 2016 een programmaplan opgesteld dat is goedgekeurd door de universiteitsraad in juni. Vanuit M&I/Partners wordt Johan Boomgaard ingezet om een aantal programmadoelen te realiseren. Een van de thema’s waar Johan zich mee bezighoudt is versleuteling van bestanden mappen. Samen met onderzoekers stelt hij de behoeften vast en zoekt hij naar de best passende oplossingen om deze vervolgens te implementeren in de organisatie

Het programma kent een duur van vijf jaar. Het doel is UU onderzoekers te ondersteunen en met behulp van IT ontzorgen op het gebied van datamanagement en data-uitwisseling. Daardoor worden zij beter gefaciliteerd bij het doen van transparant, duurzaam en integer onderzoek. Zo wordt de kwaliteit, effectiviteit en zichtbaarheid van het onderzoek vergroot, wordt interdisciplinair onderzoek eenvoudiger en kan makkelijker voldaan worden aan (inter)nationale eisen voor wetenschappelijk onderzoek. 


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Data? Neem contact op met Robert.

Meer kennis opdoen over datamanagement en business intelligence 


De mogelijkheden van Business Intelligence en data zijn immens.Wat betekent dat nu concreet voor u op dit moment?

M&I/Partners helpt u deze koers uit te zetten!ofMeer kennis opdoen