NVZ opstellen VIPP-Systeemvereisten en updaten EPD

NVZ opstellen VIPP-Systeemvereisten en updaten EPD

De NVZ heeft M&I/Partners gevraagd om een VIPP-systeemvereistendocument voor het VIPP-programma op te stellen. Dit naar analogie van het in 2013 door de NVZ gepubliceerde Uitgangspuntendocument EPD.

VIPP-programma

Het VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) geeft een stimulans aan ontwikkelingen op het gebied van informatieuitwisseling en patiëntparticipatie. Om het voor instellingen mogelijk te maken om de met VIPP beoogde resultaten te bereiken zullen de systemen waarmee de ziekenhuizen werken soms nieuwe en aanvullende functionaliteiten moeten bieden.

EPD-uitgangspuntendocument

In 2013 heeft de NVZ het Uitgangspuntendocument EPD gepubliceerd. Doel van dat document is om ziekenhuizen een leidraad te bieden bij de selectie van een EPD-systeem. In het document zijn de generieke eisen gebundeld die aan een dergelijk systeem gesteld moeten worden. Daardoor kunnen ziekenhuizen zich meer richten op de specifieke eisen. Zo verhoogt de kwaliteit van de selectie en bespaart het tegelijkertijd tijd en geld. Daarnaast is dit document bedoeld voor leveranciers van EPD-systemen. Zij kunnen met dit document zorgen dat hun aanbod voldoet aan de generieke eisen. De EPD-eisen waren gekoppeld aan Referentiedomeinenmodel Ziekenhuizen versie 2. In de tussentijd is deze geüpdatet naar Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA).

M&I/Partners heeft voor de NVZ de EPD-eisen, inclusief de VIPP-systeemvereisten, geüpdatet en gekoppeld aan ZiRA. Het resultaat is een document, waarin de vereisten vanuit het VIPP-programma zijn beschreven conform de systematiek van het eerder samengestelde EPD-uitgangspuntendocument.

In een extra slag is het vereistendocument (voor EVS-en en EPD’s) opgenomen in het EPD-uitgangspuntendocument, zodat er een geïntegreerd beeld ontstaat. De NVZ heeft de Uitgangspuntendocument EPD 2.0 en de VIPP-systeemvereisten inmiddels gepubliceerd.


Meer over het selecteren implementeren en optimaliseren van het EPD

Of neem contact op met Rutger voor een vrijblijvend gesprek.