Regio Gooi- en Vechtstreek externe toetsing digitaal leefplein

Regio Gooi- en Vechtstreek externe toetsing digitaal leefplein

De Regio Gooi- en Vechtstreek werkt intensief samen in het sociaal domein rondom de drie decentralisaties. Een belangrijk onderdeel daarin is dat inwoners, gemeenten, leveranciers en partners in het sociaal domein in staat zijn om gezamenlijk te sturen op gezondheids-, welzijns- en participatieresultaten. Het Digitaal Leefplein moet daar veilig in voorzien.

De Regio Gooi- en Vechtstreek heeft M&I/Partners gevraagd een toets uit te voeren en een expertoordeel te geven over de haalbaarheid van het Digitaal Leefplein. Het eindresultaat is een haalbaarheidstoets waarin een expertoordeel is gegeven over de verwachte oplevering en het budget voor verwerving en exploitatie.


Meer informatie over deze opdracht of de transformatie van het sociaal domein? Neem contact op met Jos.


Meer weten over welke vraagstukken wij in het sociaal domein kunnen oplossen?