Maastricht UMC+ roadmap opstellen referentiearchitectuur

Maastricht UMC+ roadmap opstellen referentiearchitectuur

Maastricht UMC+ (MUMC+) heeft een nieuw informatiebeleidsplan, voor 2013-2016, gepubliceerd. In het jaarplan 2013-2014 hebben meerdere activiteiten betrekking op architectuurontwikkeling. De ontwikkeling van een nieuwe doelarchitectuur (de referentiearchitectuur) heeft daarbij prioriteit.

Plan van aanpak referentiearchtiectuur

MUMC+ heeft M&I/Partners gevraagd om te ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak hoe de referentiearchitectuur ontwikkeld, ingevuld en - op termijn - geborgd moet worden. Voor de te ontwikkelen referentiearchitectuur is het van belang dat er snel resultaat komt, deze van buiten naar binnen wordt opgesteld, de relevante trends en ontwikkelingen voor MUMC+ inzichtelijk worden gemaakt en dat het resultaat goed met stakeholders te bespreken is.

Vier uitgangspunten referentiearchitectuur 

M&I/Partners heeft voor deze vraag een situationele aanpak gevolgd, gebaseerd op vier volgende uitgangspunten.

  1. Werken vanuit de werkelijkheid: overzicht van de uitgangssituatie is nodig om tot goede keuzes te komen.
  2. Draagvlak staat centraal: bij het formuleren van een toekomstvisie worden alle relevante partijen betrokken, vooral vanuit ‘de business’.
  3. Inzichtelijke keuzes: relevante producten zijn ook toegankelijk voor niet IT-ers.
  4. Niet meer dan nodig: architectuur is een middel, geen doel op zich. Het pragmatisch gebruik van methodes en technieken staat voorop. 

Toekomstvisie referentiearchitectuur 

De architectuurfunctie moet in een (grote) organisatie worden ingevuld door eigen medewerkers. Zij moeten zorgen voor het uitwerken van en vasthouden aan de architectuurtoekomstvisie. 'Vanuit onze resultaatgerichte én mensgerichte architectuur zorgen wij er voor dat we niet alleen op de inhoud de juiste beschrijvingen maken, maar we zorgen er ook voor dat dit aansluit bij het MUMC+, passend bij de cultuur, de competenties van de medewerkers en de bestaande ICT-governance en ICT-structuren. Wij hebben daarom samen met de ICT-architecten van MUMC+ een kort traject doorlopen. Centraal in de aanpak stond een gezamenlijke workshop. In de workshop heeft M&I/Partners theorie ingebracht op basis van een overzicht van architectuurmethodieken (processen en raamwerken). Vervolgens zijn de hoofdlijnen van de theorie samen met de deelnemers vertaald naar de concrete situatie bij en behoefte van MUMC+. De resulterende aanpak is vervolgens door ons samengevat in een compact document, bestaande uit een stappenplan met acties, doelen en betrokkenen en een indicatie van op te leveren producten' vertelt Gert Florijn.  

Meer weten over architectuur?

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van architectuur? Neem contact op met Gert.
Ontdek meer informatie over deze opdracht of de mogelijkheden van ICT-architectuurMeer achtergrond over onze architectuurstijl?