Franciscus en Lievensberg (Bravis) advies topstructuur I&A-functie

Franciscus en Lievensberg (Bravis) advies topstructuur I&A-functie

Het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis Bergen op Zoom fuseren per 1 januari 2015 juridisch met elkaar. Op dit moment vindt de voorbereiding van de integratie van bedrijfsonderdelen plaats. Er wordt een nieuw cluster Bedrijfszaken gevormd waarin ook de bedrijfsonderdelen Informatisering en Automatisering (I&A) een plek krijgen.

Historisch gezien zijn deze bedrijfsonderdelen verschillend gepositioneerd in beide ziekenhuizen. Momenteel liggen twee modellen voor de topstructuur van de I&A-functie ter besluitvorming. Leo Simons, projectleider Bedrijfszaken en tevens Hoofd Financiën & Informatievoorziening Franciscus ziekenhuis, heeft M&I/Partners gevraagd een advies in deze te formuleren om te komen tot een objectief, gedragen en toekomstbestendig besluit.

Een fusie geeft een organisatie de kans om de I&A-functie toekomst vast in te richten. Daarbij is het van belang om van buiten naar binnen te redeneren, goed aan te sluiten bij de strategische ambities van de fusieorganisatie en uiteraard ook rekening te houden met de vertreksituatie. De analyse van M&I/Partners voor het advies heeft daarom vanuit de volgende vijf invalshoeken plaatsgevonden.

  1. Vertreksituatie en ambities van gefuseerd LBZ en FZR.
  2. (ICT-)ontwikkelingen in de zorg en gevolgen voor de I&A-functie.
  3. Praktijkervaringen bij andere ziekenhuizen.
  4. Organisatiemodel van de I&A-functie.
  5. Positionering van de I&A-functie in de organisatie.

“Het is een gedegen advies, op basis waarvan we onze interne discussie en besluitvorming prima hebben afgerond. De samenwerking met M&I/Partners was plezierig en heeft geleid tot een snelle oplevering van het advies” aldus Leo Simons.


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Karin.
Ontdek meer over het inrichten en optimaliseren van uw ICT-organisatieBent u klaar voor de digitale mogelijkheden?Wij ondersteunen u met uw digitale strategie, digitaal leiderschap, optimale ICT-organisatie en de bijbehorende besturing en governance.

Ontdek hoe het digitaal anders kanofMeer kennis opdoen