ROC Regio College implementatie elktronische Leeromgeving

ROC Regio College implementatie elktronische Leeromgeving

Het Regio College heeft een aantal jaar geleden een Elektronische Leeromgeving ingesteld maar nog niet bij alle opleidingen geïmplementeerd. Zij hebben besloten om de implementatie en het gebruik van de ELO binnen de organisatie verder te stimuleren.

M&I/Partners is gevraagd om onderzoek te verrichten naar de vraag waarom de Elektronische Leeromgeving niet bij alle opleidingen geïmplementeerd is. Ook wordt er door M&I/Partners onderzoek verricht naar de ontwikkeling van een regiemodel om alle benodigde activiteiten bij het gebruik en beheer van de leeromgeving te borgen en om inzicht te geven in de benodigde personele ondersteuning. Daarnaast heeft het Regio College gevraagd om vijf gebruikersformats te ontwikkelen die gestandaardiseerd binnen de opleidingen ingezet kunnen worden.

Een kwestie van doen

Uit het onderzoek is gebleken dat het implementeren van de Elektronische Leeromgeving een kwestie van doen is. De denkbeelden die, over het gebruik ervan, in de organisatie leven kunnen geregisseerd worden door voorlichting, en daarmee inzicht op management- en gebruikersniveau geven. Tevens kan per opleiding een stappenplan worden opgesteld om vast te stellen wat er nog gedaan moet worden om het systeem (verder) te implementeren.

Verder met Elektronische Leeromgeving

Om de implementatie te borgen en het gebruik van de ELO te stimuleren heeft M&I/Partners een overlegstructuur ontwikkeld. Er is gekozen om de aanpak in twee categorieën onder te verdelen: 

  1. Opleidingen die de ELO nog moeten implementeren worden in een projectsituatie ondersteund;
  2. Opleidingen die al gestart zijn gaan werken met standaard formats zodat terminologie, resultaten en de wijze van registeren ROC breed hetzelfde zijn.


Het resultaat is dat opleidingen aan de slag kunnen met het (verder) implementeren van de Elektronische Leeromgeving. Eigenaarschap is belegd met een duidelijk regie- en beslissingsmodel waardoor alle actie- en communicatieprocessen geborgd zijn in de huidige overlegstructuren. Nog belangrijker is dat ROC breed een kwaliteitszorgsysteem ingezet kan worden ten aanzien van les- en leermateriaal en het registeren en controleren wat deelnemers voor de opleiding geproduceerd hebben en wat uiteindelijk geëxamineerd zal worden.


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Karin.

Ontdek meer over het inrichten en optimaliseren van uw digitale strategie en ICTDigitaliseren is inmiddels normaal. Maar waar begint u en welke keuzes maakt u?Wij adviseren en begeleiden u bij het ontwikkelen van een digitale strategie en dienstverlening!

Ontdek hoe het digitaal anders kan