Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis ERP tijdens een fusie

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis ERP tijdens een fusie

Het TweeSteden ziekenhuis (TSz) en het Elisabeth ziekenhuis (EZ) zat midden in een fusietraject (ETZ). Een dergelijk traject brengt ontzettend veel uitdagingen met zich mee, zowel op organisatorisch als ICT-technisch gebied.

ICT-uitdagingen

Ter voorbereiding op de ICT-uitdagingen in het fusietraject hebben de betrokken ICT-afdelingen van beide ziekenhuizen in oktober 2013 al een eerste verkenning uitgevoerd waarbij voor alle ICT-domeinen gekeken is naar de huidige situatie, lopende ontwikkelingen en mogelijke integratie scenario's op ICT-gebied. Daarbij is ook gekeken naar het domein Bedrijfsvoering/ERP.

Uit deze analyse bleek dat beide ziekenhuizen momenteel gebruik maken van hetzelfde ERP-systeem voor dit domein, maar dat er wel de nodige verschillen zijn op technisch gebied (verschillende versies), de manier waarop het ERP-systeem is ingericht en wordt gebruikt en de mate waarin de gebruikers van het systeem tevreden zijn over de systeemondersteuning. De conclusie was dan ook dat, om tot een goed en gedragen integratie scenario te komen, een nadere analyse en een gezamenlijke brainstorm sessie met alle betrokken proceseigenaren noodzakelijk was. Deze analyse en brainstormsessie hebben in maart 2014 plaatsgevonden. Peter Ernest heeft deze brainstorm sessie namens M&I/Partners begeleid: "Ik kijk terug op een hele leuke en goede sessie met een door alle betrokkenen gedragen integratie scenario als concreet resultaat. Met name de constructieve sfeer waarin de sessie is verlopen geeft aan dat beide ziekenhuizen met de juiste instelling in het fusietraject zitten."


Meer informatie? Of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen voor de optimalisatie van uw bedrijfsvoering in de cure of care? Neem contact met op met Peter.

Of meer kennis opdoen van bedrijfsvoering in de publieke sector