Gemeente Utrechtse Heuvelrug onafhankelijk oordeel I-formatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug onafhankelijk oordeel I-formatie

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt gereorganiseerd. In dit kader is een onafhankelijk onderzoek nodig naar de wenselijke omvang en samenstelling van de I-formatie. De gemeente heeft André van Nijkerken gevraagd een expertoordeel te geven over de I-formatie die de gemeente Utrechtse Heuvelrug de komende jaren nodig heeft.

Bij de uitvoering van deze opdracht werd rekening gehouden met de toekomstvisie, plannen en ambities, met de ontwikkelingen waarmee de gemeente te maken krijgt (of al heeft) en met het feit dat de automatisering van Utrechtse Heuvelrug wordt verzorgd door een regionale ICT-dienst (RID Utrecht).

André heeft geredeneerd vanuit zijn eigen visie en ervaring op wat gemeentelijke organisaties in het algemeen in huis moeten hebben voor een goede, passende informatievoorziening en ICT-ondersteuning. Ook heeft hij gebruik gemaakt van de gegevens uit de 'ICT Benchmark Gemeenten', waarmee M&I/Partners al meer dan tien jaar vergelijkend onderzoek doen naar de kosten, baten en kwaliteit van ICT en ICT-dienstverlening.

Met dit alles heeft voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug een rapport opgeleverd met heldere, concrete adviezen over de I-formatie van Utrechtse Heuvelrug.


Wilt u voor uw eigen organisatie ook een onafhankelijk en deskundig antwoord op de vraag wat voor uw gemeente de best passende I&A-strategie en -organisatie is, neem dan contact op met André.U wilt uw programma’s en projecten succesvol uitvoeren. Doet u de goede dingen en doet u de dingen goed?