GGZ Oost-Brabant optimale managementinformatiestrategie

GGZ Oost-Brabant was voor de managementinformatie in hoge mate afhankelijk van het product en de dienstverlening van één leverancier, de leverancier van het datawarehouse. Begin 2015 bleek dat deze leverancier onvoldoende in staat was om op tijd nieuwe wet- en regelgeving in te bouwen in haar product zodat tijdigheid, juistheid en volledigheid van de managementrapportages onder druk kwamen te staan.

Optimale digitale strategie

Samen met de belangrijkste stakeholders binnen GGZ Oost-Brabant heeft Bart Groothuis onderzocht wat voor de toekomst de meest optimale digitale strategie is. Daarbij is ook gekeken naar wat collega GGZ-instellingen op dit gebied voor een keuzes hebben gemaakt. Vervolgens is een visie opgesteld voor de komende jaren die er in hoofdlijnen van uitgaat dat GGZ Oost-Brabant weer meer regie neemt en voor een deel de ontwikkeling van een datawarehouse en managementinformatie weer in eigen hand neemt.

Eigen datawarehouse- en managementinformatietooling

Er heeft een leveranciersselectie plaatsgevonden waarbij een leverancier geselecteerd is die ‘bouwblokken’ en ‘componenten’ levert, waarmee GGZ Oost-Brabant samen met de leverancier een eigen datawarehouse- en managementinformatietooling kan ontwikkelen en beheren. Tenslotte zijn randvoorwaarden gecreëerd (aantrekken BI-specialisten, opzet projectorganisatie, aantrekken projectleider) om het project te doen slagen.

Meer weten?

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Bart. Ontdek meer over het optimaliseren van uw digitale strategie en ICT

Meer kennis opdoen over digitale transformatie

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Digitaliseren is inmiddels normaal. Maar waar begint u en welke keuzes maakt u?

Wij adviseren en begeleiden u bij het ontwikkelen van een digitale strategie en dienstverlening!

Ontdek hoe het digitaal anders kan