DDFK gemeenten succesvolle ICT-migratie

M&I/Partners onderzocht de mogelijke scenario's voor Dantumadiel, Dongeradeel Ferwerderadiel en Kollumerland om de continuïteit van de ICT-voorzieningen te borgen. De ICT-omgeving is bij het Shared Servicecenter van de gemeente Leeuwarden ondergebracht en succesvol begeleidt door M&I/Partners.

ICT-voorzieningen waarborgen

M&I/Partners onderzocht de mogelijke scenario’s om de continuïteit van de ICT-voorzieningen bij de gemeente Ferwerderadiel te borgen. De gemeente heeft op basis van het onderzoek van M&I/Partners gekozen voor het onderbrengen van de ICT-omgeving bij het Shared Servicecenter van de gemeente Leeuwarden (SSL). Het SSL levert diensten op het gebied van het beheer van ICT-werkplekken, hosting van applicaties en het technisch (applicatie)beheer. Ferwerderadiel blijft zelf verantwoordelijk voor de ‘I-organisatie’ (waaronder het functioneel beheer).

Strategische koers

M&I/Partners gaf de gemeente een sturend advies over de te kiezen strategische koers. De aandacht was gevestigd op de belangrijkste organisatorische uitgangspunten van de gemeente en heeft specifiek de aandacht gevestigd op:

 1. continuïteit van de dienstverlening;
 2. kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven;
 3. kwaliteit van de ICT-dienstverlening;
 4. complexiteit (bestuurlijk, omgeving);
 5. technische haalbaarheid;
 6. financiën;
 7. risico’s.

Vier scenario's

M&I/Partners stelde vier scenario’s op. 

 1. Tijdelijk continueren dienstverlening Middelsee ICT (in afwachting van de ontwikkelingen met de ambtelijke fusie tussen de gemeente Ferwerderadiel en de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland).
 2. Aansluiten bij de ICT-voorzieningen van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. (in het licht van de op handen zijnde ambtelijke fusie).
 3. Per ‘direct’ een gefaseerde overgang van de ICT van Ferwerderadiel naar SSL.
 4. ICT (gedeeltelijk) ‘parkeren’ bij externe partij in afwachting van de ontwikkelingen van de ambtelijke fusie.

Volledig gefaciliteerd

Na ruim een jaar voorbereiden op de ICT-migratie, is de migratie in vier maanden uitgevoerd. De gemeente Ferwerderadiel is per 1 januari 2016 volledig gefaciliteerd vanuit het SSL. De gebruikers kijken terug op een succesvolle ICT-migratie, waarbij de ICT-voorzieningen voor de gemeente Ferwerderadiel zijn geborgd voor de toekomst. In de tussentijd hebben ook de overige DDFK-gemeenten besloten de ICT-voorzieningen te migreren naar het SSL. In het kader van de ambtelijke fusie van de DDFK-gemeenten is dit gezamenlijk vastgesteld. M&I/Partners organiseerde ook voor de andere gemeenten de succesvolle projectleiding.

Inrichten en optimaliseren van uw ICT? 

Meer weten over het inrichten en optimaliseren van uw ICT en digitale dienstverlening? Neem contact op met Simon. 

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Gemeente Hof van Twente versterking en aanbesteding I&A

De gemeente Hof van Twente wilde haar informatisering en automatisering versterken. Het hof van Twente heeft M&I/Partners, gevraagd om als ICT-projectleider het traject uit te voeren. "Met de hulp van M&I/Partners hebben wij weer een stap gezet in de borging van de rol die wij hebben als digitale overheid."

Lees verder

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap