Registratie aan de Bron minder registratielast, meer hergebruik

Registratie aan de Bron minder registratielast, meer hergebruik

Op 15 maart werden de resultaten van de zogeheten 'versnellingsprojecten' van het programma Registratie aan de Bron aan het ministerie van VWS aangeboden. De conclusie na vijf pilots in het AMC/VUmc, Radboudumc, Rivas Zorggroep, MUMC en LUMC was helder. Registratie aan de bron toepassen, levert enthousiaste zorgprofessionals op. M&I/Partners voorzag in een projectleider voor twee versnellingsprojecten en begeleidde de vertaling van de benodigde medische terminologie Snomed.

Kader
Registratie aan de Bron is een landelijk programma van de NFU, NVZ en Nictiz ter bevordering van de eenduidige vastlegging van zorginformatie. Deze eenduidige vastlegging verbetert de kwaliteit van de zorg en met name de kwaliteit van de overdracht van gegevens. Het motto van het programma luidt: Eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik. 

Kwaliteitsregistraties

De nadruk in de versnellingsprojecten lag op de eenduidige vastlegging en aanlevering van zorgdata aan kwaliteitsregistraties. Aanlevering aan kwaliteitsregistraties is vaak verplicht, kost veel extra registratielast en zorgt voor veel frustratie bij zorgprofessionals. Waar voor kwaliteitsregistraties vaak aparte formulieren worden ingevuld in portalen of zelfs op papier, werd in deze projecten een automatische aanlevering gerealiseerd op basis van gestandaardiseerde vastlegging in het EPD.

Versnellingsproject: ParkinsonInzicht (Radboudumc)

Een van de succesvolle projecten die door M&I/Partners is begeleid, betreft de geautomatiseerde aanlevering aan ParkinsonInzicht, een zogeheten DICA-aanlevering. In dit versnellingsproject is een analyse gemaakt van het zorgproces, de items van de kwaliteitsregistratie en de huidige vastlegging van gegevens in het EPD. Hierbij is eenheid van taal als uitgangspunt genomen, door gebruik te maken van standaarden als Zorginformatiebouwstenen, Snomed en de Diagnosethesaurus. Het resultaat is een aangepaste workflow voor de neurologen in het Radboudumc die met het afsluiten van het consult direct de aanlevering aan de registratie realiseren. Dit levert de neuroloog tijdswinst op en uiteindelijk ook een betere dossiervoering door de toegenomen gestructureerde verslaglegging.

Ook levert de nieuwe wijze van registreren real-time interne stuurinformatie op. Voorheen werden gegevens in een apart portal handmatig ingevoerd. Het project legt de basis voor verdere opschaling in andere ziekenhuizen doordat hiermee een blauwdruk is ontwikkeld van de oplossing.

Liesbeth Langenhuysen, programmamanager:
'Samen met zorgverleners en applicatiespecialisten heeft Jorne als projectleider de uitgangspunten van Registratie aan de Bron succesvol ingezet om informatie die in het zorgproces vastgelegd wordt te kunnen hergebruiken. In dit geval door aanlevering aan ParkinsinInzicht. Het project verliep voorspoedig en is binnen budget en op tijd opgeleverd met een zeer goed resultaat'.

Heeft u externe ondersteuning of advies nodig bij de implementatie van de principes van Registratie aan de bron? Neem contact met ons op.Jorne Grolleman

Associate
jorne.grolleman@mxi.nl

Lees mijn publicaties