Politie digitaal werken in de Vreemdelingenketen

Politie digitaal werken in de Vreemdelingenketen

De Nationale Politie werkt nauw samen met haar partners in de Vreemdelingenketen. Daar wordt er veelvuldig digitaal en analoog informatie uitgewisseld. Om nog efficiënter (kortere doorlooptijd) en minder foutgevoelig (effectiever) samen te werken in de keten is de stap naar volledig digitaal werken nodig.

M&I/Partners is in 2015 aangehaakt om de Nationale Politie vanuit het ketenproject Digitaal Werken (Ministerie van V&J) te ondersteuning bij de voorbereidingen voor digitaal werken bij de Afdelingen Vreemdelingen, Identiteit en Mensenhandel (AVIM’s).

Visie digitaal werken

De opdracht omvatte het vormen van een visie op digitaal werken en een globale uitwerking op aspecten die hieraan ten grondslag liggen. Denk daarbij aan een andere manier van werken, digitale postbussen, digitaal tekenen, metadata en archiveren, datakwaliteit en management informatie. Als kapstok voor de toekomstige verandering zijn architectuur overzichtsplaten opgeleverd en is er een product breakdown gemaakt om de verdere impact te bepalen.


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Rob.
Ontdek meer over deze de mogelijkheden van ICT-architectuurDe Rijksoverheid heeft te maken met uitdagende vraagstukken. In een hoog tempo komen nieuwe oplossingen beschikbaar.Bent u klaar voor de digitale transformatie?

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen