Abrona doorontwikkeling intranet

Abrona doorontwikkeling intranet

Abrona is volop bezig met verschillende ontwikkelingen op ICT-gebied, die voortkomen uit een vastgestelde ICT-visie. Een van de speerpunten uit deze visie is het doorontwikkelen van het huidige intranet 'Mijn Abrona' (SharePoint 2010).

Digitaal doorontwikkelen

Abrona wil haar huidige intranetomgeving doorontwikkelen, omdat deze door medewerkers niet voldoende wordt gebruikt. Om het intranet aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van medewerkers, is aan Maria van Schaik, senior adviseur bij M&I/Partners, gevraagd een Plan van Aanpak te schrijven.

De belangrijkste doelstelling voor het doorontwikkelen van het intranet, is om teams zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werkzaamheden. Om in beeld te brengen waar een intranetomgeving teams bij kan helpen in hun werk, heeft Maria met 27 medewerkers vanuit alle hoeken van de organisatie gesprekken gevoerd. De informatie die zij uit de organisatie opgehaald heeft, is vertaald in een plan van aanpak. Onderdelen van dit plan van aanpak zijn:

  • de rol van de medewerkers uit de teams bij het doorontwikkelen en herinrichten;
  • het verbeteren van de zoek- en vind functie;
  • het vereenvoudigen van de omgeving;
  • het starten met doorontwikkelen in Sharepoint online in plaats van doorgaan in Sharepoint 2010.

Het plan van aanpak biedt een basis om volgende stappen te zetten naar een intranetomgeving die de medewerkers nog meer helpt en ondersteunt in hun werkzaamheden.

Wat vindt de opdrachtgever?

Nick Postma, teamleider ICT over de rol van Maria: ‘Maria heeft op effectieve wijze informatie en behoeften uit de organisatie kunnen halen. Zij heeft deze vertaald naar prioriteiten en vervolgstappen waar wij verder mee kunnen.

Innovatie en ICT

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van innovatie en ICT in de zorg? Neem contact op met Maria. Of ontdek meer over digitalisering in de zorg