Gemeente Urk transitie sociaal domein

De afgelopen twee jaar is Martijn Pittens binnen de gemeente Urk actief geweest als IT-adviseur voor het sociaal domein. Tijdens de start van deze opdracht was er, zoals bij veel gemeenten, nog weinig gerealiseerd met betrekking tot de IT-systemen om deze transitie daadwerkelijk mogelijk te maken.

Twee uitgangspunten

De gemeente Urk was destijds, om maar in zeevaarttermen te spreken, op zoek naar een loods die de kapiteins en schippers adviseerde bij het navigeren door een nog onbekend vaarwater. Het was dus zaak om eerst de juiste prioriteiten te stellen om vervolgens snel te handelen. Er werden in eerste instantie twee uitgangspunten gehanteerd:

  1. de cliënt moest zorg kunnen ontvangen;
  2. en de zorgaanbieders moest netjes betaald kunnen worden. 

Voorlopers iWmo- en iJeugdwet berichtenverkeer

De nadruk kwam dus te liggen op de initiële vulling van de IT-systemen met de nieuwe cliënten. Ook lag de nadruk op het administratief toewijzen aan zorgaanbieders gevolgd door het afhandelen van declaratie en facturatie met het gestandaardiseerde berichtenverkeer. Het duurde niet lang of Urk werd zelfs gezien als één van de voorlopers op het gebied van het iWmo- en iJeugdwet berichtenverkeer.

Fulltime functioneel applicatiebeheer

Urk heeft tegelijkertijd sterk ingezet op het verbeteren van het functioneel applicatiebeheer van de systemen. Waar eerst het functioneel applicatiebeheer een neventaak was van administratieve medewerkers, is naar aanleiding van deze transitie een fulltime functioneel applicatiebeheer voor het sociale domein aangesteld. ‘Daarmee werd ook het opleiden en coachen van de functioneel applicatiebeheerder onderdeel van mijn opdracht. Nadat Urk de belangrijkste administratieve processen op de rit had, hebben we met de medewerkers van de werkvloer de oude werkprocessen aangepast aan de nieuwe werkwijze, waardoor zij nog beter ondersteund werden’, vertelt Martijn Pittens.

Regiesysteem

Parallel daaraan is de gemeente Urk onder begeleiding van M&I/Partners met haar samenwerkingspartners gaan nadenken hoe zij vorm willen gaan geven aan regie. Daaruit voortvloeiend is een selectietraject gestart naar het meest geschikte regiesysteem voor de gemeente Urk én haar samenwerkingspartners. Het selectietraject bevindt zich momenteel in een afrondende fase.

Ook het opstellen van de beleidsregels Privacy en Gegevensverwerking in het sociale domein en het definiëren van de vervolgstappen rondom dit thema behoorde tot een van de taken van Martijn.

Trots

‘Onlangs is mijn opdracht voor de gemeente Urk afgerond. Als ik kijk naar de ontwikkeling die de gemeente Urk en haar medewerkers in die periode hebben doorgemaakt, dan ben ik er trots op dat ik daar mijn steentje aan heb mogen bijdragen. Ik ben er zeker van dat zij ook in de toekomst de vele uitdagingen aan kunnen!'

Meer informatie?

Wilt u met een of meerdere experts van gedachten wisselen over deze opdracht of over de transformatie en digitalisering van het sociaal domein? Neem contact op met Martijn! Of meer kennis opdoen over het sociaal domein

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

WSD van digitale strategie naar concreet actieplan

M&I/Partners heeft op verzoek van sociaal werkbedrijf WSD in Boxtel een advies uitgebracht over een nieuwe digitale (I&A) strategie. Samen met directie, management, controllers en I&A-ondersteuning van WSD is daarom gewerkt aan de gewenste richting, inrichting en ondersteuning van de I&A-functie voor de komende jaren.

Lees verder

Meer weten over welke vraagstukken wij in het sociaal domein kunnen oplossen?

Bekijk onze dienstverlening