Gemeente Huizen toekomstbestendige I&A-functie

Gemeente Huizen toekomstbestendige I&A-functie

De gemeente Huizen wil de Informatisering en Automatisering functie organisatie-breed verankeren om klaar te zijn voor de toekomst. M&I/Partners heeft een objectieve analyse uitgevoerd en de juiste stappen concreet benoemd.

De gemeente Huizen heeft een goede reputatie als het gaat om het op orde hebben van de bedrijfsvoering. Ze heeft stevige stappen gezet met de informatievoorziening voor het sociaal domein. Gemeente huizen is een partnership gestart met 'PinkRoccade Local Government' voor het doorontwikkelen van haar applicatielandschap, waarbij zij tevens geïnvesteerd heeft in het beter benutten van Geo-informatie.

Digitale ambitie voor 2020

De gemeente Huizen heeft eerst haar ambitie bepaald: de gemeente bedient, met behulp van zaakgericht werken de burger in 2020 met slimme (informatie)producten.

In 2020 biedt de gemeente de burger een kanaalonafhankelijke dienstverlening, is zij transparant, betrokken bij de maatschappij, werkt in (sociale) netwerken en ketens en kan daar informatie adequaat en veilig uitwisselen. De gemeente Huizen werkt in 2020 volledig digitaal en maakt gebruik van landelijke voorzieningen zoals mijn.overheid.nl, de nieuwe BRP-modules en de bouwstenen voor de nieuwe omgevingswet. De gemeente levert producten en diensten in samenwerking met partners in de keten.

Na het formuleren van deze digitale ambitie heeft de gemeentesecretaris M&I/Partners de opdracht gegeven om de I&A-functie door te lichten en een advies uit te brengen voor de organisatie-brede inbedding.

Belangrijke schakel

Binnen de gemeente Huizen leeft het besef dat ICT een belangrijke schakel is in het functioneren van de uitvoering van alledag en voor het realiseren van de verandering. De aanpak is om alle afdelingen een actieve rol te geven in de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het gaat daarbij om de volgende rollen.

  • Behoeftesteller: de afdelingen stellen functionele behoefte, bepalen de prioriteiten in onderling overleg in het overkoepelend programmateam en sturen op de realisatie.
  • Functioneel beheerder: de afdelingen beheren de applicaties en gegevens en ondersteunen de gebruikers.
  • Adviseur: adviseurs van verschillende I&A-afdelingen vertalen de behoefte naar doordachte projectvoorstellen. Voor specifieke expertise doet de gemeente een beroep op de markt.
  • Servicedesk: het I&A-team verzorgt de servicedesk en werkplekondersteuning
  • Regisseur en technisch beheerder: het I&A-team heeft regie op het beheer van de systemen en infrastructuur. Zij voeren dat beheer deels zelf uit.

Toekomstbestendig

Om de gemeentelijke ambitie voor 2017-2020 te realiseren, zijn concrete en haalbare doelen gesteld in het nieuwe informatieplan. Het plan borgt ook de noodzakelijke samenhang.

Verder wil de gemeente de I&A-adviesfunctie versterken om doordachte projectvoorstellen op te stellen, de gebruikersondersteuning te verstevigen en de regie op leveranciers van ICT-diensten aanscherpen. Met deze maatregelen maakt de gemeente Huizen de I&A-functie toekomstbestendig.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie over deze opdracht of rondom het inrichten en optimaliseren van uw I&A-strategie binnen gemeenten contact op met Arend!Digitaliseren is inmiddels normaal. Maar waar begint u en welke keuzes maakt u?Wij adviseren en begeleiden u bij het ontwikkelen van een digitale strategie en dienstverlening!

Ontdek hoe het digitaal anders kan