DUO vernieuwt digitale dienstverlening

DUO vernieuwt digitale dienstverlening

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vernieuwt haar digitale dienstverlening, zowel naar haar ketenpartners als binnen de eigen organisatie. Een van de projecten binnen dit programma draait om de toepassing van een (concernbreed) Enterprise Content Managementsysteem genaamd Digis@m.

Met Digis@m kunnen de deelnemende organisaties documenten beheren, delen, digitaal archiveren en workflows uitvoeren. Voor de fijnproever; Digis@m is een implementatie van OpenText eDocs DM/RM en OpenText EPS.

Harmen Lindeboom was implementatiemanager van dit project. Het project bestaat uit een aantal pilots rondom het gebruik van Digis@m. Aan het eind van het jaar wordt bepaald of deze een succes zijn geweest. Bij een succesvolle pilot gaat DUO volgend jaar Digis@m organisatie breed inzetten. Met de pilots kijken we naar alle gebruiksaspecten van dit systeem. De software is al eerder voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkeld. De vraag op dit moment speelt is: hoe goed deze software past binnen de context van DUO en waar de kansen en knelpunten voor het dagelijks gebruik zitten. Samen met de pilotdeelnemers maken we gebruiksafspraken. De pilotdeelnemers worden getraind in het gebruik van het systeem en worden daarna gevolgd om te kijken hoe het gebruik in de dagelijkse praktijk verder geoptimaliseerd kan worden. Kortom; we gaan dit echt samen met de eindgebruiker doen. Het resultaat is een advies op basis van de pilotevaluaties, waar ook de mogelijke randvoorwaarde voor een verdere invoer van het systeem in meegenomen wordt. 


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Harmen.
Ontdek meer over het inrichten en optimaliseren van uw ICT-organisatie


De Rijksoverheid heeft te maken met uitdagende vraagstukken. In een hoog tempo komen nieuwe oplossingen beschikbaar.Bent u klaar voor de digitale transformatie?

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen