Eurotransplant selecteert agile partner

Eurotransplant selecteert agile partner

Eurotransplant stond begin 2016 voor de uitdaging om een van de kernsystemen die het allocatieproces ondersteunt te vervangen. Het allocatieproces is het proces dat donororganen aan patiënten op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie koppelt. Omdat dit een maatwerkapplicatie zal zijn, gebaseerd op het Oracle platform, zoekt Eurotransplant een partner om samen het nieuwe systeem te realiseren.

Eurotransplant had beperkte ervaring met agile softwareontwikkeling, maar voldoende goede ervaring om ervan overtuigd te zijn dat een agile aanpak de beste manier is om dit traject uit te voeren. Eurotransplant zocht dan ook een partner die niet alleen thuis is in de gekozen technologie, maar ook een partner die ervaren is met agile softwareontwikkeling.

Eurotransplant heeft M&I/Partners gevraagd haar bij dit selectietraject te ondersteunen. Samen met het team van Eurotransplant heeft M&I/Partners de selectiecriteria bepaald, een long-list van potentiële partners opgesteld, de selectie van de short-list begeleid, presentaties en bedrijfsbezoeken beoordeeld en ondersteund bij het opstellen van het contract.

Constructief kritische houding

Wouter Zanen, projectleider Eurotransplant: "Een partner vinden voor zo'n groot IT-project was voor Eurotransplant een nieuwe ervaring, iets waarvan wij achteraf vinden dat we dit nooit zelf op dit niveau en binnen de tijd hadden kunnen realiseren. M&I/Partners ondersteunde ons met een goede advisering en constructief kritische houding, ook ten opzichte van ons. Daarnaast droeg M&I/Partners zorg voor een heldere en duidelijke tijdslijn waardoor er geen of nauwelijks uitloop optrad."

Eurotransplant heeft medio 2016 het contract getekend met eProseed en beide partijen zijn enthousiast begonnen aan de gezamenlijke ontwikkeling van het nieuwe systeem.


Meer informatie?
Wilt u met een of meerdere experts van gedachten wisselen over softwareontwikkeling of over de transformatie en digitalisering van de overheid? Neem contact op met Paul!


Hoe bereikt u digitale transformatie en welke strategie past bij uw organisatie?