Havenbedrijf Amsterdam inrichting informatiearchitectuur

Havenbedrijf Amsterdam vroeg M&I/Partners inzicht te geven in het applicatielandschap, de informatiestromen en onderliggende infrastructuur. M&I/Partners heeft een start gemaakt met de opbouw van de informatiearchitectuur. Met als resultaat een set 'praatplaten' die de organisatie inzicht geeft in de huidige informatievoorziening.

Inzicht in het informatielandschap

Het Havenbedrijf Amsterdam is verantwoordelijk voor een snelle en veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer in de regio en het beheer van het havengebied. De omgeving waarin het havenbedrijf acteert verandert snel en daarmee ook de eisen die gesteld worden aan de informatievoorziening. Om de impact van die ontwikkelingen goed te bepalen, is een overzicht van de huidige IT-omgeving nodig. Praatplaten die inzicht geven in het informatielandschap en gebruikte techniek zijn hierbij een tactisch hulpmiddel.

Borgen informatiearchitectuur

M&I/Partners heeft samen met de ICT-afdeling de huidige informatievoorziening en aanwezige knelpunten in kaart gebracht. Door met de verschillende primaire afdelingen te spreken heeft M&I/Partners gezorgd dat de platen aansluiten bij de behoefte, en direct de eerste stap gezet om de informatiearchitectuur binnen de organisatie te borgen. Het beheer van de architectuur mag dan vaak belegd zijn bij een ICT/IM-afdeling, maar het is een onderwerp dat de hele organisatie aangaat.

Praatplaten

De verschillende praatplaten geven inzicht in de bedrijfsfuncties, het applicatielandschap en informatiestromen . Daarnaast is er een analyse gemaakt die de belangrijkste knelpunten en kansen beschrijft. M&I/Partners adviseerde het Havenbedrijf hoe zij deze punten moeten aanpakken.

Vervolgens is er met de afdeling ICT een start gemaakt met het beschrijven van uitgangspunten. Hoe willen we als organisatie onze informatievoorziening inrichten, gelet op toekomstige ontwikkelingen en ons beleid? Langs deze uitgangspunten en een met elkaar bepaald proces wordt verder gebouwd aan een stabiele en wendbare informatievoorziening.

Monic van der Heyden, hoofd ICT, over de inzet van M&I/Partners:
“M&I/Partners heeft een substantiële aanzet gemaakt voor en bijdrage geleverd aan de start van de inrichting van de ICT-architectuur bij Havenbedrijf Amsterdam”.

Inrichting ICT-architectuur

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen voor inrichting van de ICT-architectuur? Neem contact op met Gert Florijn. Ontdek meer over architectuur of over het inrichten en optimaliseren van uw ICT-organisatie

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Gemeente Amsterdam ICT-architectuur

In opdracht van de gemeente Amsterdam voert M&I/Partners verschillende ICT-architectuuropdrachten uit. Zo heeft M&I/Partners diverse projectstartarchitecturen opgesteld en hebben ICT-architecten bijgedragen aan het invullen van business informatieplannen. 

Lees verder
Gemeente Eindhoven informatiearchitectuur in kaart

Het applicatielandschap consolideren en beter laten aansluiten bij de behoeften van de vernieuwde organisatie: die doelen zijn verbonden aan het in kaart brengen van de informatiearchitectuur voor de domeinen ruimtelijk en bedrijfsvoering van de gemeente Eindhoven.

Lees verder

Koers houden met ICT-architectuur

Een goede ICT-architectuur biedt overzicht van uw informatievoorziening waardoor u beter kunt besturen! Samen houden we uw projecten en programma's op koers!

Krijg grip op uw informatievoorziening