Inspectie van het onderwijs nieuw internet schooldossier

Inspectie van het onderwijs nieuw internet schooldossier

De Inspectie van het Onderwijs is de afgelopen tijd druk met het herbouwen van haar Internet Schooldossier (ISD). Via deze portaalomgeving wisselt de inspectie gegevens uit met het onderwijsveld. Het onderwijsveld kan hier documenten uploaden, meldingen doen (bijvoorbeeld van de schorsing van een leerling), vragenlijsten invullen en NAW-wijzigingen doorgeven. Andersom publiceert de inspectie haar gegevens over het onderwijsveld zoals de opbrengstencijfers van een school. Het ISD was echter beheerintensief, kon niet op alle niveaus goed koppelen met de backoffice en verouderd qua beveiliging. Vandaar dat een vernieuwing is ingezet.

Ingewikkeld

Harmen Lindeboom heeft dit project als projectleider voor de inspectie geleid. Het project was een ingewikkelde klus. Inhoudelijk ingewikkeld door complexe vraagstukken rondom de data waar het systeem gebruik van maakt. Technisch ingewikkeld doordat het systeem met vijf backofficesystemen moet samenwerken. Projectmatig ingewikkeld door het groot aantal betrokken partijen en de hoge verwachtingen vanuit de organisatie.

Constante dialoog

Het nieuwe systeem is eind april organisatiebreed in gebruik genomen. In juni zijn de laatste nazorg-onderdelen opgeleverd en is het project afgerond.

Het succes van het project zat hem met name in de constante dialoog van het project met de organisatie. De diverse partijen (business, beheer, bouw, test) werkten vanaf het begin van het project via korte lijnen samen. Daarnaast mocht het project rekenen op de volle aandacht van de stuurgroep, die daarmee besluitvaardig kon optreden.


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Harmen.
Ontdek meer over het inrichten en optimaliseren van uw digitale strategie en ICT


De Rijksoverheid heeft te maken met uitdagende vraagstukken. In een hoog tempo komen nieuwe oplossingen beschikbaar.Bent u klaar voor de digitale transformatie?

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen