Havenbedrijf Amsterdam reorganisatie informatievoorziening

Havenbedrijf Amsterdam reorganisatie informatievoorziening

Diverse interne en externe (ICT-)ontwikkelingen leiden tot nieuwe ICT-toepassingen en mogelijkheden voor Havenbedrijf Amsterdam en de manier waarop klanten in de haven met elkaar communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Big Data, de cloud en de ontwikkeling van new business. Dit heeft geleid dat informatiemanagement en ICT in één afdeling ondergebracht werden. M&I/Partners heeft hierin enkele workshops begeleid.

ICT en Informatiemanagement

In 2014 hebben de verantwoordelijken voor Informatiemanagement en ICT samen nagedacht hoe de ICT-ondersteuning van het Havenbedrijf het beste kan worden georganiseerd om de diverse ontwikkelingen en uitdagingen voor de haven goed aan te kunnen. Dit heeft tot de conclusie geleid dat het tijd was om informatiemanagement en ICT in één afdeling onder te brengen en dat daarnaast uitbreiding van de huidige formatie op het snijvlak van ICT en Informatiemanagement nodig was. M&I/Partners heeft in deze fase enkele workshops begeleid.

Geïntegreerde afdeling Informatievoorziening

Vanaf februari 2015 is een interne kwartiermaker gestart om de nieuwe geïntegreerde afdeling Informatievoorziening via een reorganisatie tot stand te brengen. Het doel is om de afdeling ruim voor het eind van 2015 te bemensen. M&I/Partners heeft de kwartiermaker ondersteund bij deze reorganisatie.

Inmiddels werkt de afdeling Informatievoorziening met hybride klantenteams om de verschillende klantgroepen in de organisatie optimaal te ondersteunen. Daarnaast is stevig geïnvesteerd in strategische en tactische capabilities van de afdeling door een architectuurfunctie onder directe aansturing van de CIO in te richten. De afdeling werkt intensief mee aan verschillende digitaliseringsprojecten om een slimme, snelle en schone haven te realiseren.

Informatievoorziening en ICT-organisatie

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van een optimale informatievoorziening en ICT-organisatie? Neem contact op met Karin.
Ontdek meer over het inrichten en optimaliseren van uw digitale strategie en ICT

Meer kennis opdoen over digitale transformatieBent u klaar voor de digitale mogelijkheden?Wij ondersteunen u met uw digitale strategie, digitaal leiderschap, optimale ICT-organisatie en de bijbehorende besturing en governance.

Ontdek hoe het digitaal anders kanofMeer kennis opdoen