ActiVite twee passen vooruit met nieuw ECD

Het zorgregistratiesysteem van ActiVite werd niet meer door de leverancier ondersteund en moest op zoek naar een nieuw softwarepakket dat aansluit bij de huidige ontwikkelingen, missie en visie van ActiVite. M&I/Partners heeft dit selectietraject succesvol begeleid en afgerond.

Nieuw softwarepakket

Het huidige zorgregistratiesysteem dat ActiVite in gebruik heeft wordt vanaf januari 2016 niet meer door de leverancier ondersteund. ActiVite moest op zoek naar een nieuw softwarepakket dat aansluit bij de huidige ontwikkelingen in “zorgland” en aansluit bij de missie en visie van ActiVite. Een belangrijke reden om een nieuw pakket te selecteren waarbij ook de stap naar het gebruik van een ECD gezet kan worden.

Digitaliseringsslag

Een ECD dat de organisatie niet alleen helpt in een digitaliseringsslag, maar de organisatie ook ondersteunt in een nieuwe manier van werken. ActiVite wil nieuwe keuzes maken in welke taken centraal of decentraal belegd worden. Maar ook de zorg heeft behoefte aan slimme ondersteuning in de indicatiestelling, de monitoring van de zorg en het kunnen verantwoorden van zorg.

Succesvol selectietraject

ActiVite heeft M&I/Partners gevraagd dit selectietraject, dat eind juni succesvol is afgerond, te ondersteunen. Benno Broekhuizen (Controller ICT): 'We hebben voor M&I/Partners gekozen omdat zij ervaring hebben met het doorlopen van dit soort trajecten, focussen op de kern 'Wat vind je als organisatie belangrijk' en dat als vertrekpunt gebruiken. Kenmerkend voor de adviseurs van M&I/Partners is een snelle to the point aanpak, heldere terugkoppelingen en goede voorbereidingen op sessies met de organisatie.'

ActiVite heeft begin juli een contract getekend met een Cormel IT en gaat vol vertrouwen de implementatie tegemoet. M&I/Partners wordt ingezet als een inhoudelijke strategische sparringpartner voor de interne projectleider tijdens deze implementatie.

ActiVite biedt integrale arrangementen aan diensten op het gebied van huishouden, begeleiding, zorg, verpleging, specialistische verpleging en intramurale zorg waarbij de cliënt zelf de regie heeft over zijn/haar leven.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

InteraktContour een ECD dat echt van de zorg is

InteraktContour stond aan de vooravond van de selectie van een nieuw ECD waarmee ze echt een stap in de toekomst wilde zetten. Mirjam Verheijen heeft InteraktContour begeleid bij de selectie en implementatie met een scrum-aanpak. 

Lees verder
Cordaan naar één integraal ECD

Cordaan wilde de multidisciplinaire samenwerking tussen en binnen zorgdomeinen beter organiseren. Cordaan vroeg M&I/Partners opnieuw naar het ECD-landschap te kijken. Mirjam Verheijen en Aukje Houben kregen in de rol van programmamanager de taak om de ECD-selectie & -implementatie samen met alle zorgdomeinen tot een succes te maken.

Lees verder

Verbeter de zorg én het contact tussen medewerker en cliënt met nieuwe toepassingen!

Haal meer uit uw ECD