Atalmedial professionaliteit en slagkracht ICT-afdeling

Een ICT-review van M&I/Partners wees uit dat veel medewerkers van Atalmedial ontevreden waren over de ICT-dienstverlening. Bovendien was de wijze waarop de organisatie omgaat met vernieuwingsprojecten voor verbetering vatbaar. Antoon van luxemburg bracht hierin als interim-manager verandering.

Eind 2011 hield M&I/Partners een ICT-review bij ATAL Medisch Diagnostisch Centrum (Atalmedial). Dit is het huisartsenlaboratorium van Amsterdam. Naast laboratoriumonderzoek biedt zij diverse functieonderzoeken aan. De uitvoering van onder andere bloed- en urinebepalingen is verregaand geautomatiseerd. Van order tot en met uitslag: alles verloopt digitaal.

ICT-review

Met ruim 1.500 aanvragers kent Atalmedial grote volumes. Ondanks de aanzienlijke inzet van ICT, waren veel medewerkers ontevreden over de ICT-dienstverlening, zo wees de ICT-review uit. Daarnaast was de wijze waarop de organisatie omgaat met vernieuwingsprojecten voor verbetering vatbaar. Daarom stelde M&I/Partners op basis van de ICT-review een verbeterplan op.

De rol van M&I/Partners

M&I/Partners zorgde met Antoon van Luxemburg voor de juiste interim-manager. Hij is begonnen met het structureren van de overleggen en het aanbrengen van prioriteiten in de werkzaamheden. Om de medewerkers de gewenste kennis bij te brengen, werd een intensief opleidingsprogramma doorlopen. Ook werd onder andere ITIL geïmplementeerd.

Om de dienstverlening blijvend te verbeteren, was het echter nodig om te investeren in de onderlinge samen-werking op de ICT-afdeling. Dankzij een reeks teambuildingsessies zijn de communicatie en teamsfeer verbeterd. Het doorlopen van het hele programma moest in een flink tempo gebeuren om de afdeling klaar te stomen voor de fusie met Medial. Na de fusie met deze organisatie is gewerkt aan de integratie van ATAL met de laboratoria van Medial.

Strategisch voordeel door ICT

De fusie van ATAL-Medial was nodig om klaar te zijn voor de verdere marktwerking in de laboratoriumdiagnostiek. ICT speelt daarin een cruciale rol: de inzet van ICT kan een strategisch voordeel opleveren ten opzichte van andere aanbieders. Namelijk door aan te sluiten bij de systemen van de aanvragers (zoals huisartsen en ziekenhuizen). Het voordeel is dat M&I/Partners brede kennis kan inbrengen van oplossingen die in de zorg worden toegepast.

Professionalisering ICT-groep

Jaap Dijkman, voorzitter Raad van Bestuur ATAL-Medial, geeft aan: ‘Antoon heeft goede stappen gezet op weg naar professionalisering en beter teamwork bij de ATAL ICT-groep. Hij heeft een sterk organisatietalent en pakt zaken op een heldere en gestructureerde manier aan. Medewerkers houden daarvan en dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan verbetering van de teamsfeer. Daarnaast is Antoon zeer deskundig op zijn vakgebied en heeft hij een sterke visie waardoor hij natuurlijk gezag geniet en goede keuzes maakt.’

"M&I/Partners heeft goede stappen gezet op weg naar professionalisering en beter teamwork bij de ATAL ICT-groep."

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Antoon. Of ontdek meer over interim-management in een digitale wereld

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Heliomare nieuwe inrichting ICT

Een organisatie die de afgelopen decennia flink was uitgebreid, maar die daar qua bedrijfsvoering onvoldoende op was ingericht. Dat trof Patricia Esveld aan, toen ze 2016 bestuursvoorzitter werd van Heliomare. De instelling was onvoldoende ingericht op de eisen van de nieuwe tijd en er werd teveel geld uitgegeven aan de ondersteunende diensten.

Lees verder
ZMC herpositionering ICT-afdeling

Het Zaans Medisch Centrum was bezig met nieuwbouw, maar die liet langer op zich wachten dan voorzien. Noodzakelijke investeringen in de ICT werden hierdoor steeds vaker uitgesteld, tot langzaam maar zeker duidelijk werd dat de gevolgen voor de bedrijfsvoering wel eens ernstig konden zijn. Reden dus voor de Raad van Bestuur van het ZMC om aan te kloppen bij M&I/Partners voor de herpositionering van de ICT-afdeling.

Lees verder