Algemeen Ziekenhuis Groeninge quickscan storage

Algemeen Ziekenhuis Groeninge quickscan storage

Binnen het Algemeen Ziekenhuis Groeninge (Kortrijk – België) is de storage-omgeving vernieuwd. Met deze vernieuwing zijn significante kosten voor de aanschaf van hardware, voor aanschaf van software en bijbehorende implementatie gemoeid. M&I/Partners heeft een quick scan uitgevoerd op de huidige implementatie.

Storage quick scan

In deze quick scan heeft M&I/Partners een analyse gedaan en (waar van toepassing) verbeteringsvoorstellen gegeven over het niveau van ondersteuning aangaande storage aan het ziekenhuis, de verdeling van data over de diverse tiers, beleid omtrent opslag van PACS beelden, de afschrijving en vernieuwingscyclus voor de diverse onderdelen van de storage apparatuur, vendor strategie, beleid rond de back-up van data en bijbehorende RPO en RTO tijden.

Pragmatische aanpak en best practice

“De prestatie van M&I/Partners beoordelen wij als zeer goed. Wat opviel was de enorme ervaring en kennis van M&I/Partners binnen de zorgsector, de pragmatische aanpak en best practice benadering waardoor al snel werkpunten konden worden geformuleerd ”, aldus Kevin Meeschaert van AZ Groeninge. “Met de quick scan hebben wij nu een duidelijker beeld gekregen hoe wij op korte termijn en met de bestaande investering onze stijgende storage kosten kunnen opvangen. Ik denk hierbij aan het voorstel van ‘doorbelasten’, optimalisatie van ons back-up plan door middel van een risico analyse. Eén van de volgende stappen is alvast bij elke uitbreiding een concurrent te laten meespelen”.


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied storagevraagstukken? Neem contact op met Richard.U wilt uw programma’s en projecten succesvol uitvoeren. Doet u de goede dingen en doet u de dingen goed?