Interim-CIO bij St. Antonius Ziekenhuis ‘Veranderingskracht en overwicht waren doorslaggevend’

In februari 2012 werd Jan Houben op interim-basis benoemd tot CIO van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. Een uitdagende functie rondom digitaal leiderschap. Bestuurder Frans Spijkers, die zelf eind januari afscheid neemt van het ziekenhuis, kijkt terug op het proces dat is doorlopen en de behaalde resultaten.

Nieuwe ICT-strategie

Het St. Antonius stond begin 2012 aan de vooravond van een heroriëntatie van de ICT-strategie. Het meest pregnant was de vraag welke weg het ziekenhuis zou inslaan met betrekking tot de vernieuwing van het EPD-systeem en in het verlengde daarvan het ZIS; het ziekenhuis kende tot dan toe een traditie van zelfbouw. Daarnaast baarde de positie van de ICT-organisatie de Raad van Bestuur zorgen. Bestuurder Frans Spijkers: ‘ICT en de ICT-organisatie kende een eigen dynamiek en was te veel los komen te staan van de business. De soms eigenzinnige opvattingen werden door lang niet iedereen gedeeld.’

Verbeteren IT-governance

Samenhangend met deze redenen was er een derde aanleiding om een (interim) CIO aan te stellen: de IT-governance moest beter. Spijkers: ‘Hoe prioriteer je je projecten? Hoe kom je tot keuzes die gedragen worden door de rest van het ziekenhuis, zodat je ook tot handelen komt? Voor deze opdracht wilden we iemand die onafhankelijk was, maar die de organisatie wel goed kende en dus ook weet wat er bij de specialisten speelt.’ Jan Houben was eerder als programmamanager betrokken bij de implementatie van het EPD in het ziekenhuis.

Bruggen slaan als CIO

De functie van CIO was nieuw voor het ziekenhuis. In zijn rol als interim CIO kreeg Houben zowel de afdeling ICT als de afdeling informatie management (IM) onder zijn directe verantwoordelijkheid. Bij zijn aantreden legde hij de prioriteit bij het inrichten van de IT-governance-structuur. Er kwam een transparant proces voor het prioriteren van projecten. Daaropvolgend werd onder meer het dashboard van de grote ICT-projecten verbeterd en kregen de ICT-activiteiten binnen de eenheden van het ziekenhuis een verankering in de jaarlijkse planning- en controlcyclus.

De verbinding en samenwerking tussen enerzijds IM en ICT, en anderzijds de medische staf werd versterkt door veel persoonlijke interactie met en tussen de Raad van Bestuur en de specialisten. Spijkers: ‘Het gezamenlijk bezoek aan de HIMMS in Las Vegas in 2012 heeft bijvoorbeeld heel erg geholpen om bruggen te slaan tussen het bestuur en de rest van het ziekenhuis. Daarna ging alles veel makkelijker en trad er steeds meer convergentie op in het denken over de ICT-strategie’.

De juiste oplossing

Cruciaal in dit verband was de aanpak van Houben, op wiens instigatie het zogenoemde ‘meer weten’-traject van start ging. ‘Sommigen waren bang dat een heroriëntatie op de ICT-strategie, uitmondend in de keuze voor een nieuw EPD/ZIS, zou betekenen dat ontwikkelingen die ons zelfgebouwde EPD mogelijk had gemaakt, stopgezet zouden worden. Dat was natuurlijk niet onze inzet’, aldus Spijkers. ‘Jan Houben bedacht een traject om stapsgewijs kennis te verwerven, waarbij de voor- en nadelen van zelfbouw en de aanschaf van een EPD/ZIS-suite op een rij werden gezet. Als Raad van Bestuur hebben we steeds gezegd hoe wij erover dachten, maar ook benadrukt dat de medische staf zelf zijn gedachten moest vormen.’ Iedere stap leidde tot een tussenbesluit. Het traject mondde uit in een besluit dat de aanschaf van een geïntegreerde EPD/ZIS-suite aanwijst als de juiste oplossing.

Zeer tevreden

Inmiddels is de werving van een nieuwe, vaste CIO, in volle gang. Wanneer de aanstelling een feit is, is daarmee de opdracht van Houben ook afgerond. Terugkijkend toont Spijkers zich zeer tevreden over de manier waarop Houben zijn functie heeft ingevuld en de resultaten die zijn bereikt. ‘De ICT-strategie voor de lange termijn “staat”. De governance is zo ingericht dat deze ook wordt gedragen; de juiste prioriteiten worden gesteld en die zijn ook in het hele ziekenhuis bekend. Daarover bestaat geen discussie meer. Tegelijk is voorkomen dat we in een te strak keurslijf terecht zijn gekomen. ICT is veel meer verbonden met de business. Een mooi voorbeeld was de verhuizing van een deel van het ziekenhuis naar de nieuwbouw in Leidsche Rijn. De hele organisatie was onder de indruk van de oplossingsgerichte opstelling van de ICT-afdeling.’

Veranderingskracht en overwicht

Welke persoonlijke kwaliteiten van Houben zijn doorslaggevend geweest voor het bereiken van de behaalde resultaten? ‘Veranderingskracht en overwicht waren twee kwaliteiten die Jan als CIO zeer goed beheersde. Dit krijg je alleen voor elkaar met iemand die boven de partijen durft te staan. Iemand van statuur, van wie mensen weten: daar kun je niet omheen.’ Houben, in een reactie: ‘Frans Spijkers gaf mij het vertrouwen en de bestuurlijke ruimte, dat heb ik enorm gewaardeerd. Hij zorgde voor de bestuurlijke verankering en heeft mij altijd geruggensteund. Voor mij is dat in deze opdracht van cruciaal belang geweest.’

Meer weten over digitaal leiderschap?

Meer informatie over deze opdracht of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Jan. Ontdek meer over de CIO

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Heliomare nieuwe inrichting ICT

Een organisatie die de afgelopen decennia flink was uitgebreid, maar die daar qua bedrijfsvoering onvoldoende op was ingericht. Dat trof Patricia Esveld aan, toen ze 2016 bestuursvoorzitter werd van Heliomare. De instelling was onvoldoende ingericht op de eisen van de nieuwe tijd en er werd teveel geld uitgegeven aan de ondersteunende diensten.

Lees verder

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap