Veiligheidsregio Utrecht, Gooi & Vechtstreek en Flevoland ICT-samenwerking

Veiligheidsregio Utrecht, Gooi & Vechtstreek en Flevoland ICT-samenwerking

M&I/Partners heeft in opdracht van de Veiligheidsregio’s Utrecht (VRU), Gooi en Vechtstreek (VRG&V) en Flevoland (VRF) onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van ICT-samenwerking. De drie regio’s denken aan volledige integratie en ICT-samenwerking van hun informatie-infrastructuren en beheerorganisaties (onder te brengen bij de Veiligheidsregio Utrecht). De regio’s wilden eerst uitgezocht hebben met welke aspecten, implicaties en eventuele risico’s dan rekening gehouden moet worden. Daarnaast hebben de drie regio’s gevraagd aan te geven voor welke constructie het best gekozen kan worden en wat de financiële, personele en organisatorische consequenties zijn voor deze ICT-samenwerking.

De rol van M&I/Partners

Deze opdracht is aan M&I/Partners gegund omdat M&I/Partners het meest concrete verhaal en aantoonbaar de meeste ervaring met ICT-samenwerkingsvraagstukken en omgevingen als deze had. Vooral de jarenlange ervaring van M&I/Partners met het onderzoeken en analyseren van de kosten en baten van ICT werd in dit kader als een onderscheidend voordeel gezien. M&I/Partners heeft samen met de drie veiligheidsregio’s goed in kaart gebracht wat het betekent, kost en opbrengt als de regio’s zouden gaan samenwerken op het gebied van ICT. Hierbij is vooral de nadruk gelegd op de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de ICT-samenwerking ook echt te laten slagen.

Geprezen om helderheid en realiteitszin

De rapportage hierover van M&I/Partners is zeer positief ontvangen en werd met name geprezen om zijn helderheid en realiteitszin. Colinda Geertsma, directeur bedrijfsvoering van de VRU: “M&I/Partners heeft een onderzoeksrapport opgeleverd dat helder en to the point is. Met dit rapport hebben wij een advies in handen dat geen theoretische vergezichten geeft, maar reëel uitvoerbaar is”.


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van ICT-samenwerking? Neem contact op met Arend.
Of ontdek meer over ICT-samenwerking en de digitale overheidOok weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

Doe mee met de ICT Benchmark Gemeenten