Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied realistische ICT-strategie

De Omgevingsdienst wil een toonaangevend expertise centrum zijn dat op een doelmatige wijze zorg draagt voor een veilige leefomgeving. Een adequate informatievoorziening is hiervoor essentieel. M&I/Partners heeft op basis van de bedrijfsstrategie een realistische ICT- en informatiestrategie ontwikkeld.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Sinds 1 januari 2013 heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een groot deel van de vergunnings-, toezicht- en handhavingstaak overgenomen van de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer en de Provincie Noord-Holland.

Adequate informatievoorziening

De Omgevingsdienst wil een toonaangevend expertise centrum zijn dat op een doelmatige wijze zorg draagt voor een veilige leefomgeving. Een adequate informatievoorziening is hiervoor essentieel. Dit is een uitdagende ambitie want op dit moment wordt deze taak door de Omgevingsdienst door vier verschillende processen uitgevoerd en ondersteund met de ICT uit de oorspronkelijke organisaties. Dit is het zogenaamde 'verlengde kabel' scenario.

Zaakgericht en volledig digitaal werken

André van Nijkerken en Gert Florijn hebben op basis van de bedrijfsstrategie samen met de Omgevingsdienst een informatiestrategie ontwikkeld. Zaakgericht en volledig digitaal werken, gebaseerd op ‘leanmanagement’ principes, staan daarbij centraal. Hierbij is het belang van digitaal beschikbare en betrouwbare informatie groot. Dit geldt voor de uitvoering van de vergunningsverlening, toezicht- en handhavingstaken alsook informatie-uitwisseling in de keten.

Betrouwbare informatie

De Omgevingsdienst hoedt immers over de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van onze leefomgeving. Burgers, bedrijven en ketenpartners moeten de Omgevingsdienst kunnen bereiken in een digitale omgeving voor de ontsluiting van gegevens en het doen van aanvragen en meldingen. Daarnaast wil de Omgevingsdienst richting haar opdrachtgevers en de maatschappij transparant zijn en zich kunnen verantwoorden op basis van betrouwbare informatie. De Omgevingsdienst is inmiddels gestart met een programma om de nieuwe werkwijze en informatievoorziening te implementeren. Medio 2015 moet de basis staan.

Wat vindt de opdrachtgever?

“Met M&I/Partners hebben we een ambitieuze maar realistische informatiestrategie ontwikkeld die de Omgevingsdienst helpt een professionele gezaghebbende Besluit Risico’s Zware Ongevallen omgevingsdienst neer te zetten”, aldus Patricia Croese, programmamanager Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Meer weten over digitale transformatie?

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met André. Ontdek meer over digitale strategie en transformatie in de overheid 

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

WSD van digitale strategie naar concreet actieplan

M&I/Partners heeft op verzoek van sociaal werkbedrijf WSD in Boxtel een advies uitgebracht over een nieuwe digitale (I&A) strategie. Samen met directie, management, controllers en I&A-ondersteuning van WSD is daarom gewerkt aan de gewenste richting, inrichting en ondersteuning van de I&A-functie voor de komende jaren.

Lees verder

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap