RWS partner in wonen heldere ICT-sourcingstrategie en begeleiding

RWS partner in wonen heldere ICT-sourcingstrategie en begeleiding

RWS had grote problemen met zowel de stabiliteit als de performance van bepaalde kernapplicaties. Daarnaast was een deel van de ICT-infrastructuur (serverpark) financieel afgeschreven en aan vervanging toe. Voor RWS was dit dan ook hét moment om te onderzoeken of (geheel of gedeeltelijke) outsourcing van ICT-diensten zinvol zou zijn. Het in kaart brengen van de voor- en nadelen, maar ook van de risico’s zou deel moeten uitmaken van dit onderzoek.

Sourcingstrategie

M&I/Partners kreeg de opdracht om RWS te adviseren over de te volgen sourcingstrategie waarmee ICT maximaal bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. RWS heeft voor M&I/Partners gekozen vanwege haar kennis van en ervaring met de processen en applicaties binnen de woningcorporatiesector, van ICT-kosten binnen de woningcorporatiesector (ICT Benchmark woningcorporaties) en sourcingvraagstukken op zowel strategisch als uitvoerend niveau. Van strategievorming tot leveranciersselectie tot het inrichten van ICT-governance.

Sourcing scenario’s 

M&I/Partners heeft deze opdracht uitgevoerd onder leiding van Bas aan de Wiel. Hij stelde een aantal scenario’s op. De uitgangspunten hiervoor waren: de strategische doelstellingen van RWS, de huidige infrastructuur en de kosten daarvan, de eisen van RWS en de mogelijkheden die de markt biedt. Wat de huidige situatie betreft heeft M&I/Partners ICT-kosten geïnventariseerd en vergeleken met de uitkomsten van de ICT Benchmark voor woningcorporaties. Deze benchmark voert M&I/Partners sinds 2001 jaarlijks uit.

Advies: outsourcen van ICT-diensten

De opgestelde scenario’s varieerden van geheel zelf verantwoordelijk blijven voor de ICT-infrastructuur en het beheer ervan, tot en met het uitbesteden van alle benodigde ICT-diensten. Uit het onderzoek bleek dat het outsourcen van alle technische ICT-diensten RWS optimaal zou ontzorgen. Gezien de ervaring die M&I/Partners heeft met het outsourcen van ICT-diensten, konden de adviseurs de huidige kosten vergelijken met de verwachte kosten bij outsourcing. Hieruit bleek dat de kosten bij outsourcing niet noemenswaardig zouden afwijken van de huidige kosten inclusief de kosten voor het up to date maken van de huidige ICT-omgeving. Dit onderbouwde advies is aan het MT gepresenteerd. Nadat het MT dit sourcingadvies had overgenomen, is M&I/Partners gevraagd om ook de uitvoering van dit advies te begeleiden: de selectie van een outsourcingspartner.

Tijdens het gedegen selectietraject heeft de nadruk gelegen op het behalen van een betrouwbare en stabiele oplossing waardoor continuïteit verzekerd is, een verbeterde performance en het verhogen van gebruikerstevredenheid.

Betrouwbare partner ICT-dienstverlening

M&I/Partners heeft in samenwerking met RWS de inhoudelijke bestekstukken opgesteld, inclusief de overeenkomsten en beoordelingscriteria. Via een onderhandse aanbesteding zijn M&I/Partners en RWS erin geslaagd de beste partner voor hun ICT-dienstverlening te selecteren. Hierbij is bevestigd dat de ingeschatte kosten bij outsourcing correct waren.

Door het contract met de nieuwe uitbestedingspartner wordt RWS zo veel mogelijk ontzorgd. De uitbestedingspartner is verantwoordelijk voor alle techniek. De aansturing van deze partij gebeurt op basis van de gewenste functionaliteit. Op deze manier kan RWS zich focussen op haar kerntaken.

Wat vindt de opdrachtgever?

Noëlle Verhage, hoofd bedrijfsvoering bij RWS partner in wonen: "M&I/Partners heeft ons uitstekend geholpen door het opstellen van een helder en gemotiveerd strategisch sourcingadvies. Hierbij is goed gebruik gemaakt van de kennis die M&I/Partners heeft van zowel de corporatiesector als de kosten van ICT-outsourcing. Ook is M&I/Partners in staat gebleken om dit advies uit te voeren en samen met RWS een betrouwbare ICT-outsourcingspartner te selecteren, waarmee concrete afspraken zijn gemaakt over de reikwijdte en de kwaliteit van de ICT-dienstverlening." 


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Bas.
Of ontdek meer over strategische ICT-sourcingICT is van strategisch belang maar vaak nog geen kernactiviteitIs uw sourcing-strategie duidelijk? Wordt de ICT ondergebracht? Wat is wijsheid en wat is het goedkoopst?

Lees verderofOntdek onze publicaties