Meander Medisch Centrum terugblik geslaagde verhuizing

Meander Medisch Centrum terugblik geslaagde verhuizing

Wat het Meander Medisch Centrum wil, is een modern topklinisch ziekenhuis waar zij de zorg en aandacht voor haar patiënten naar het hoogste niveau kan tillen. Dit was de aanleiding voor de verhuizing naar een nieuw ziekenhuis op de Maatweg 3 in Amersfoort. Het ziekenhuis is ontworpen en gebouwd met het oog op welzijn en welbevinden van de patiënt. Het nieuwe ziekenhuis vervangt de verouderde Amersfoortse locaties Lichtenberg en Elisabeth. M&I/Partners blikt terug op dit traject.

De rol van Programmanagement

Aan de in gebruik name van het nieuwe ziekenhuis ging jarenlange voorbereiding vooraf. Naast de fysieke bouw van het ziekenhuis was het van belang om ook de organisatie en haar medewerkers 'bouwrijp' te maken. Gretha van der West, geassocieerd principal adviseur M&I/Partners, begon 2,5 jaar geleden als programmamanager voor de verhuizing met het Programma Bouwen aan de Organisatie.

Het doel van het programma Bouwen aan de Organisatie was een succesvolle in gebruik name van het nieuwe ziekenhuis. Daarvoor was het nodig om juist ook de werkprocessen goed uit te werken, medewerkers hier op voor te bereiden en de trajecten ICT (digitaliseren werkprocessen én het realiseren van een nieuwe ICT-infrastructuur) en inrichting zo synchroon mogelijk te laten verlopen. Overigens waren de ICT-projecten ondergebracht in een eigen programma, het ICT-fundament, waarmee de afstemming goed verliep. Een jaar voor de verhuizing startte een aparte projectgroep 'verhuizing'. Elke afdeling had zijn eigen kwartiermaker voor de verhuizing.

Gretha bewaakte de voortgang en afhankelijkheden van de verschillende trajecten. Om ervoor te zorgen dat managers in de lead waren en om ze handvatten te geven voor het voorbereidingsproces heeft Gretha voor elke afdeling in samenspraak met de projectgroepen een zogenaamde routeplanner ontwikkeld. De maanden na oplevering van het gebouw in september stonden geheel in het teken van de inwerkprogramma's en de feitelijke verhuizing.

Gretha: "Ik kijk terug op een mooie en uitdagende rol. Ik moest schakelen op en met verschillende niveaus en disciplines. Waarbij de lijnorganisatie in de lead was en ik zoveel mogelijk daar waar nodig ondersteunde; procesmatig en/of soms inhoudelijk. Belangrijkste taak is het zijn van smeerolie."

Het programma is succesvol en binnen de deadline afgerond. Dit succes kwam enerzijds door het strakke, eigen ICT-programma dat haar vruchten heeft afgeworpen. Gretha: “ICT is essentieel voor in gebruik name van een nieuw gebouw, want zonder telefonie, netwerk en ICT-infrastructuur ben je nergens.”

Wat vindt de opdrachtgever?

Anita Wydoodt, lid raad van Bestuur en portefeuillehouder Bouwen aan de Organisatie: “Het programma Bouwen aan de Organisatie heeft in belangrijke mate er voor gezorgd dat de managers zelf in de regierol werden gezet voor het in gebruik nemen van hún nieuwe ziekenhuis. Het voorbereidingsproces en de verhuizing zijn afgerond, maar nu iedereen verhuisd is, begint het bouwen aan de organisatie pas echt!”


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Patrick.
Ontdek meer over het inrichten en optimaliseren van uw digitale strategie en ICTPatrick van Eekeren

Partner
patrick.van.eekeren@mxi.nl
030 2 270 502
Lees mijn publicaties
Digitaliseren is inmiddels normaal. Maar waar begint u en welke keuzes maakt u?Wij adviseren en begeleiden u bij het ontwikkelen van een digitale strategie en dienstverlening!

Ontdek hoe het digitaal anders kan
M&I/Partners gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website, geeft u akkoord te zijn met het gebruik van cookies.
Sluit deze melding