Quadraam nieuwe DLWO

Quadraam nieuwe DLWO

"Hoe zorgen we er voor dat een nieuwe digitale leer- en werkomgeving (DLWO) van de scholen van de Gelderse onderwijsgroep Quadraam past bij onze onderwijsambities?" Dit was de vraag van Gonda Peters, informatiemanager van Quadraam. Met deze vraag startte een selectietraject voor een nieuwe DLWO voor de scholen van Quadraam onder begeleiding van M&I/Partners. Dit selectietraject was nodig, omdat de DLWO was overgenomen door een andere partij en niet meer zou worden onderhouden.

De rol van M&I/Partners?

Het traject startte met het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Vier werkgroepen verkenden met elkaar de onderwijsambities op het gebied van bijvoorbeeld digitale leermiddelen, begeleiding, samenwerking en maatwerk. De verkenning gebeurde aan de hand van een workshoptechniek, die 'backcasting' wordt genoemd. Bij deze techniek namen twee leden van de werkgroep de rol van een leerling aan. Waar mogelijk maakten de werkgroepen gebruik van echte leerlingen. De opdracht voor de leerlingen was om zich voor te stellen dat ze in 2018 leven en naar school gaan. Het onderwijs van dat moment zou dan perfect zijn. Er werd vanuit gegaan dat alles wat bedacht werd, in 2018 ook mogelijk zou zijn. Na verloop van tijd werden de rollen omgedraaid. Nu beschreven twee leraren het onderwijs in 2018 vanuit hun perspectief. Daarbij bouwden zij voort op het verhaal van de leerlingen.

Tijdens de workshop werden talloze post-its beschreven met kenmerken van het onderwijs over vijf jaar. Na afloop werd de input verzameld en ingedeeld in het onderwijs van vandaag, morgen en overmorgen. Op een aparte plek werden de kenmerken van het onderwijs van ooit verzameld. De vier werkgroepen leverden elk hun beeld van een ambitieuze toekomst op. De resultaten kenden veel overlap. Dit maakte duidelijk dat er toch een consistent beeld was van het gewenste onderwijs. Op basis van de beschrijvingen formuleerden de werkgroepen de eisen en wensen die dat onderwijs aan de informatievoorziening stelden. Dit vormde vervolgens de basis van een marktverkenning. Vier leveranciers presenteerden hun product op basis van de beschrijvingen en het PvE. Uiteindelijk werden twee leveranciers geselecteerd.

Zeer lonende workshop

Gonda Peters: "De werkgroepen waren erg tevreden met M&I/Partners en de gekozen aanpak. Ik was bang dat we het de hele dag over ICT gingen hebben. In plaats daarvan hebben we inspirerende en productieve discussies gevoerd. ICT kwam pas aan bod toen het nodig was. Collega’s hebben over functionaliteiten gesproken, hetgeen waarop een pakket ook geselecteerd moet worden. Ze werden gefaciliteerd om ‘out of the box’ te denken. Het was een zeer lonende workshop."


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Karin voor een vrijblijvend gesprek. Of ontdek meer over digitale strategie en transformatieU wilt uw programma’s en projecten succesvol uitvoeren. Doet u de goede dingen en doet u de dingen goed?