Gemeente Amsterdam ICT-architectuur

In opdracht van de gemeente Amsterdam voert M&I/Partners verschillende ICT-architectuuropdrachten uit. Zo heeft M&I/Partners diverse projectstartarchitecturen opgesteld en hebben architecten bijgedragen aan het invullen van business informatieplannen.

ICT-architectuuropdrachten 

Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de verschillende ICT- en architectuuropdrachten die M&I/Partners heeft uitgevoerd voor het Cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam.

Projectstartarchitectuur bij Rijksmuseum

M&I/Partners heeft de projectstartarchitectuur (PSA) opgesteld voor handhaving van het verbod op brom- en snorfietsen bij de onderdoorgang van het Rijksmuseum. Daartoe worden camera's geplaatst die voorzien zijn van kentekenherkenning. De bestaande handhavingsprocessen en systemen van de Dienst Stadstoezicht worden uitgebreid met de mogelijkheid voor BOA's (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) om de foto's en kentekens te beoordelen en te bepalen of er sprake is van een op te leggen sanctie. De verzamelde sancties worden periodiek doorgegeven aan CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) voor verdere afhandeling.

Projectstartarchitectuur centralisatie vastgoedbeheer 

Het vastgoedbeheer van de gemeente Amsterdam wordt gecentraliseerd bij één centrale dienst, die vanaf januari 2015 operationeel moet zijn. Dat betekent dat de behoefte ontstaat aan centrale ICT-ondersteuning voor registratie, verhuur en onderhoud van alle vastgoed in bezit van de gemeente. Een van de ICT-architecten van M&I/Partners stelt de projectstartarchitectuur daarvoor op, biedt ondersteuning bij de procesinrichting en helpt het projectinitiatiedocument in te vullen.

Professionalisering informatievoorziening voor bruggen

Ter professionalisering van de informatievoorziening van de gemeente Amsterdam worden drie pilots uitgevoerd, waarin steeds een gemeentebreed business informatieplan voor een specifiek domein wordt opgesteld. Een van deze pilots betreft het informatieplan voor asset management specifiek voor bruggen. Voor deze pilot heeft M&I/Partners de business architect geleverd. De architect faciliteert de cluster informatiemanager om het informatieplan inhoudelijk in te vullen.

Vervanging registratiesysteem Fietsdepot

Om te komen tot één consistent en informatiegestuurd handhavingsproces wordt het bestaande registratiesysteem van het Fietsdepot vervangen. De applicatie die handhavers van Stadsdelen gebruiken voor fietshandhaving moet aansluiten op dit nieuwe systeem zodat al vastgelegde gegevens direct beschikbaar zijn voor het Fietsdepot. In deze opdracht heeft een van de ICT-architecten van M&I/Partners de PSA 2 voor het nieuwe registratiesysteem opgesteld.

Document Management voor ingenieurs

Met het project DMS wil het Ingenieursbureau Amsterdam haar medewerkers ondersteunen bij het vinden van documenten en het digitaal projectmatig werken, waarbij wordt voldaan aan de eisen van RODIN (Referentiekader opbouw digitaal informatiebeheer). Op basis van de projectbrief heeft M&I/Partners de PSA 1 (ICT-projectstartarchitectuur) voor dit project opgesteld.

Meer weten over ICT-architectuur?

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Gert. Of ontdek meer over grip op uw informatievoorziening en ICT-architectuur

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

UWV onder architectuur werken aan verbetering

UWV voert een groot programma uit voor het verbeteren van de processen en applicaties rondom eigenrisicodragers voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Werkloosheidswet en de Ziektewet. Het programma heeft een UWV-brede impact, waarbij het geheel van processen en applicaties wordt verbeterd. Gert Florijn van M&I/Partners was als architect aan het programma verbonden.

Lees verder
Gemeente Eindhoven informatiearchitectuur in kaart

Het applicatielandschap consolideren en beter laten aansluiten bij de behoeften van de vernieuwde organisatie: die doelen zijn verbonden aan het in kaart brengen van de informatiearchitectuur voor de domeinen ruimtelijk en bedrijfsvoering van de gemeente Eindhoven.

Lees verder

Koers houden met ICT-architectuur

Een goede ICT-architectuur biedt overzicht van uw informatievoorziening waardoor u beter kunt besturen! Samen houden we uw projecten en programma's op koers!

Krijg grip op uw informatievoorziening