Havenbedrijf Amsterdam contractmanagementapplicatie

Havenbedrijf Amsterdam contractmanagementapplicatie

Havenbedrijf Amsterdam besloot de contractmanagementapplicatie te vervangen. Dit omdat het managen van deze contracten niet meer goed onderhoudbaar was en niet meer de gevraagde flexibiliteit bood. Urs Keller heeft de projectleiding voor de realisatie van de nieuwe contractmanagementapplicatie uitgevoerd.

Verkoopcontracten (zoals huur en erfpacht) vormen, naast het zeehavengeld, een belangrijke bron van inkomsten voor het Havenbedrijf Amsterdam. De contracten bevatten vaak ook specifieke bepalingen die langdurige effecten hebben op de inkomstenstroom en die vaak ook monitoring en (re)actie vereisen. Dit alles vereist grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij de contractvorming of -wijziging, bij de vertaling van contractafspraken in facturerings- en signaleringsregels en bij de monitoring van deze regels door de tijd heen.

Vervanging applicatiecontracten

Begin 2013 heeft het Havenbedrijf Amsterdam besloten om de applicatie te vervangen. Dit omdat het managen van deze contracten niet meer goed onderhoudbaar was en niet meer de gevraagde flexibiliteit bood.

Realisatie contractmanagementapplicatie 

Urs Keller heeft de projectleiding voor de realisatie van de nieuwe contractmanagementapplicatie uitgevoerd. Dit traject liep van het vooronderzoek, tot en met de migratie en de overdracht aan de beheerorganisatie. Een belangrijk onderdeel van het project was het coördineren van de activiteiten tussen de externe leverancier en de interne afdelingen (Bedrijfseconomische en Financiële Zaken, Commerciële Sector en ICT). Voor de realisatie van de contractmanagementapplicatie is gekozen om de functionaliteit beschikbaar te maken als uitbreiding op de bestaande CRM-applicatie (Microsoft Dynamics CRM). Hiermee is de contractinformatie een integraal onderdeel geworden van de reeds beschikbare klantinformatie. De migratie van de data uit de oude applicatie heeft in november 2013 plaatsgevonden zodat de facturatie voor het jaar 2014 al via de nieuwe applicatie kon worden uitgevoerd.

Wat vindt de opdrachtgever?

“Urs heeft al diverse projecten binnen het Havenbedrijf Amsterdam begeleid, en deze allemaal binnen de geplande tijd opgeleverd. Kenmerkend voor hem is zijn heldere communicatie, en het feit dat hij zich inleeft in de processen en problemen van de business”. Aldus Monic van der Heyden, hoofd ICT van het Havenbedrijf Amsterdam.


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Urs voor een vrijblijvend gesprek. Ontdek meer over de digitale mogelijkheden, digitale strategie en transformatieHoe bereikt u digitale transformatie in uw organisatie, van strategie tot en met executie?