AMC integratie Medische Technologie en ICT

AMC integratie Medische Technologie en ICT

AMC wil duidelijkheid over de optimale organisatorische inrichting van Medische Technologie ten opzichte van de centrale dienst ICT (ADICT). Diverse technologische ontwikkelingen bij AMC en de implementatie van een nieuw EPD zorgen ervoor dat de werkgebieden van Medische Technologie en ICT elkaar steeds meer gaan raken. Een andere organisatievorm of samenwerkingsmodel ligt dan voor de hand.

Verkenning organisatiemodellen ICT

De directeuren van ADICT en het directoraat Huisvesting, waar Medische Technologie onderdeel van uitmaakt, hebben M&I/Partners, door inzet van de adviseurs Sanneke van der Linden en Karin Zwiggelaar, gevraagd ondersteuning te leveren bij het verkennen van verschillende organisatiemodellen. Tijdens de verkenning zijn ook referentiebezoeken aan andere ziekenhuizen gebracht.

Belangrijke inzichten

Het onderzoek heeft zowel bij de opdrachtgevers als bij de adviseurs tot belangrijke inzichten geleid. “Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het niet meer de vraag is of beide vakgebieden met elkaar gaan integreren maar vooral wanneer en hoe. Het onderscheid tussen puur medisch apparaat en de ICT-werkplek vervaagt in rap tempo en het EPD komt dichter bij het bed. De zorgmedewerker moet daarbij vanuit één ICT-loket bediend worden.” Aldus Sanneke van der Linden.

Integratie van Medische Technologie en ICT

Karin Zwiggelaar: “We zien dat best practices voor organisatorische integratie van Medische Technologie en ICT in ziekenhuizen nog in ontwikkeling zijn. Het betreft “werk in uitvoering” waarbij het beste van beide werelden gaandeweg worden samengevoegd. Een aanpak waarbij je over een langere periode naar een eindmodel toewerkt lijkt effectiever dan de implementatie van een zogenaamd eindmodel. Dat vraagt wel om een doordachte aanpak.”

Edwin Schuchmann, directeur van ADICT: “Met het onderzoek en advies van M&I/Partners hebben we inmiddels goed zicht op het beoogde organisatiemodel en de stappen die we moeten nemen om de integratie van Medische Technologie en ICT te realiseren. De eerste stap hebben we inmiddels met succes gezet.”


Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen in het inrichten en optimaliseren van uw digitale strategie en ICT? Neem contact op met Sanneke.

Ontdek meer over het inrichten en optimaliseren van uw digitale strategie en ICT


Wilt u weten hoe uw ziekenhuis presteert op het gebied van medische technologie? Hoe de omvang en leeftijd van uw geïnvesteerd vermogen zich verhoudt tot anderen?