BERM gemeenten ICT-governance

BERM gemeenten ICT-governance

M&I/Partners heeft de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk (BERM) ondersteund met het vervaardigen van een governancemodel voor BERM-ICT. Dit is het ICT-samenwerkingsverband van de hierboven genoemde gemeenten.

In een spelregelboek zijn afspraken vastgelegd over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de opdrachtgevende BERM-gemeenten en de opdrachtnemende BERM-ICT-organisatie. Daarnaast zijn ook doelstellingen, beoogde effecten/resultaten van de ICT-samenwerking, producten en diensten van BERM-ICT, het eigendom van ICT beschreven in het spelregelboek.

Met het spelregelboek is een basis gelegd voor een goede samenwerking tussen opdrachtgever(s) en opdrachtnemer, maar ook niet meer dan dat. Het is namelijk van belang dat alle betrokken partijen concrete stappen zetten om de mooie woorden uit het spelregelboek om te zetten in daden, zodat de ICT-samenwerking gaat functioneren zoals is bedoeld en renderen zoals gehoopt.

Naast het spelregelboek heeft M&I/Partners samen met de BERM-gemeenten en BERM-ICT een migratieplan ontwikkeld waarin alle stappen, die gezet moeten worden, staan beschreven om het governancemodel te operationaliseren. Enkele belangrijke stappen daarin zijn:

  • het professionaliseren van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap;
  • het vervaardigen van een Producten Diensten Catalogus (PDC) en van Dienstverleningsovereenkomsten;
  • het afstemmen (herinrichten) van de administratie op de overeengekomen manier van werken.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van ICT-governance?
Neem contact op met André.André van Nijkerken

Principal adviseur
andre.van.nijkerken@mxi.nl
06 10 15 63 05
Lees mijn publicaties
Is uw overheid klaar voor de digitale mogelijkheden?Andere manieren van werken zijn vereist om de gewenste innovatie en transformatie vorm te geven. Informatievoorziening speelt hierbij een cruciale rol.

Ontdek welke digitale strategie bij u past
M&I/Partners gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website, geeft u akkoord te zijn met het gebruik van cookies.
Sluit deze melding