BERM gemeenten ICT-governance

BERM gemeenten ICT-governance

M&I/Partners heeft de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk (BERM) ondersteund met het vervaardigen van een ICT-governancemodel voor BERM-ICT. ICT-govrnance wordt ook wel ICT-besturing genoemd en richt zich specifiek op besluitvorming omtrent Informatietechnologie. BERM-ICT is het ICT-samenwerkingsverband van de hierboven genoemde gemeenten.

ICT-goverance

In een ICT-governance spelregelboek zijn afspraken vastgelegd over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de opdrachtgevende BERM-gemeenten en de opdrachtnemende BERM-ICT-organisatie. Daarnaast zijn ook doelstellingen, beoogde effecten/resultaten van de ICT-samenwerking, producten en diensten van BERM-ICT, het eigendom van ICT beschreven in het spelregelboek.

ICT-samenwerking

Met het spelregelboek is een basis gelegd voor een goede samenwerking op ICT gebied tussen opdrachtgever(s) en opdrachtnemer, maar ook niet meer dan dat. Het is namelijk van belang dat alle betrokken partijen concrete stappen zetten om de mooie woorden uit het spelregelboek om te zetten in daden, zodat de ICT-samenwerking gaat functioneren zoals is bedoeld en renderen zoals gehoopt.

Migratieplan ICT-governance

Naast het spelregelboek heeft M&I/Partners samen met de BERM-gemeenten en BERM-ICT een migratieplan ontwikkeld waarin alle stappen, die gezet moeten worden, staan beschreven om het ICT-governancemodel te operationaliseren. Enkele belangrijke stappen daarin zijn:

  • het professionaliseren van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap;
  • het vervaardigen van een Producten Diensten Catalogus (PDC) en van Dienstverleningsovereenkomsten;
  • het afstemmen (herinrichten) van de administratie op de overeengekomen manier van werken.

Meer weten over ICT-governance binnen gemeenten?

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van ICT-governance? Neem contact op met André.