Gemeenten Westerveld en Meppel applicatieharmonisatie

Sinds 2013 geven de gemeenten Meppel en Westerveld vorm aan een ambtelijke samenwerking. Primair is de intensieve samenwerking gericht op verbeteren van de kwaliteit en verminderen van de kwetsbaarheid van beide gemeenten. Binnen het overkoepelende geheel van de samenwerking werken de twee gemeenten op vier taakvelden en een aantal randvoorwaardelijke opdrachten. ICT is een van die opdrachten. De gemeenten hebben M&I/Partners gevraagd een advies uit te brengen om de individuele applicatielandschappen te harmoniseren tot één gemeenschappelijke.

Intergemeentelijke samenwerking

De huidige ICT-kosten voor beide gemeenten liggen onder het benchmarkniveau. De gemeentelijke opgave voor de komende jaren is om het toenemende belang van ICT te faciliteren zonder forse budgetstijging. Deze efficiencyslag denken de gemeenten uit de intergemeentelijke samenwerking te halen.

Haalbaar scenario

Een grootschalige applicatieharmonisatie op korte termijn is financieel niet haalbaar. Dit wordt veroorzaakt door hoge transitiekosten en desinvesteringen. Op basis van de financiële overwegingen is een haalbaar scenario geadviseerd waarin de gemeenten zich organisch ontwikkelen naar de gewenste situatie. Dit organische haalbare scenario heeft de volgende kenmerken:

  • een ICT-fundament gebaseerd op de organisatiefilosofie van de samenwerking;
  • de samenwerking biedt de infrastructuur voor beide gemeenten én de samenwerking (drie ICT-domeinen);
  • Binnen het ICT-domein van de samenwerking functioneren die applicaties waarbij de uitvoering ook bij de samenwerking is ondergebracht.

Om deze organische ontwikkeling vorm te geven zijn de volgende stappen nodig:

  1. een gemeenschappelijke I&A-organisatie vormen die een gemeenschappelijke infrastructuur realiseert;
  2. organisatieontwikkeling leidend laten zijn voor harmonisatieproces;
  3. gemeenschappelijke organisatiefilosofie uitwerken tot een gemeenschappelijke ICT-visie en ‘business architectuur’;
  4. migreer juist die informatievoorziening (applicaties) waarbij de uitvoering ook in de samenwerking is ondergebracht.

Digitale transformatie gemeenten

Benieuwd wat voor u kunnen betekenen op het gebied vam de transformatie en digitalisering van de overheid? Neem contact op met André.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied realistische ICT-strategie

De Omgevingsdienst wil een toonaangevend expertise centrum zijn dat op een doelmatige wijze zorg draagt voor een veilige leefomgeving. Een adequate informatievoorziening is hiervoor essentieel. M&I/Partners heeft op basis van de bedrijfsstrategie een realistische ICT- en informatiestrategie ontwikkeld.

Lees verder