Universiteit Utrecht Datamanagement

Universiteit Utrecht Datamanagement

Big data is een big issue. Zeker in de wetenschappelijke wereld. Universiteiten hebben sterk te maken met explosief groeiende datasets in het onderzoeksdomein.

Datamanagement

Tot nu toe regelen veel onderzoeksgroepen of faculteiten zelf hun datamanagement, inclusief infrastructuur. De eisen aan het omgaan met data worden steeds strenger waardoor het voor universiteiten steeds moeilijker wordt dit zelf te regelen. Beveiliging, privacy, consistentie, toegankelijkheid, vindbaarheid, meerjarige opslag: allemaal aspecten die alleen een professionele datamanagement-organisatie kan borgen.

Inrichting datamanagement

M&I/Partners ondersteunde de Universiteit Utrecht bij het opzetten van datamanagementprocedures en het inrichten van voorzieningen. M&I/Partners was onder andere bezig met:

  • voorzieningen voor het opslaan, distribueren en analyseren van grote dataverzamelingen. Zij keken daarbij niet enkel naar infrastructuur, maar vooral ook naar applicaties voor cleaning, analyse en distributie van data;
  • de organisatie er omheen, met juridische aspecten over eigendom en privacy, kwaliteitsborging en metadata.

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Data? Neem contact op met Robert.

Meer kennis opdoen over datamanagement en business intelligence 


De mogelijkheden van Business Intelligence en data zijn immens.Wat betekent dat nu concreet voor u op dit moment?

M&I/Partners helpt u deze koers uit te zetten!ofMeer kennis opdoen