Voorne-Putten - Projectmanager Decentralisaties

Voorne-Putten - Projectmanager Decentralisaties

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten extra taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein. M&I/Partners heeft een Quickscan 3 Decentralisaties ontwikkeld waarmee gemeenten kunnen inventariseren hoe zij de minimaal noodzakelijke informatievoorziening kunnen regelen. M&I/Partners stoomt Voorne-Putten klaar op ICT-gebied. 

ICT-samenwerking sociaal domein

De gemeentesecretarissen van Spijkenisse, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (Voorne-Putten) hebben hun behoefte uitgesproken aan coördinatie en samenwerking op ICT-gebied. De gemeenten werken langs de beleidsmatige samenwerkingsverbanden aan de transitie in het kader van de decentralisaties. Hieruit bleek dat de impact daarvan op ICT nog niet goed in beeld is en hierdoor was het nog onduidelijk wat er op ICT-gebied moest gebeuren vóór 1 januari 2015.

Quickscan decentralisaties

Aan de hand van de Quickscan adviseerde M&I/Partners, gezien de korte tijd die Voorne-Putten nog had, alleen te richten op vijf noodzakelijke aanpassingen op ICT-gebied om 1 januari 2015 transitieproof te zijn. Om deze noodzakelijke aanpassingen binnen de gewenste tijd (1-1-2015) door te voeren is coördinatie en onderlinge afstemming vereist.

Projectmanager decentralisatie

M&I/Partners heeft, in de rol van een projectmanager, invulling gegeven aan de coördinatie en samenwerking op ICT-gebied om de vijf actiepunten uit de Quickscan te realiseren. De projectmanager, Vincent Ruijter, had als taak om de samenwerking tussen de gemeenten maximaal uit te nutten. Waar samenwerking niet mogelijk was zorgde hij ervoor dat grote investeringen en inhoudelijke verschillen werden vermeden.


Meer informatie over deze opdracht of over de transformatie van het sociaal domein? Neem contact op met Vincent.

Of meer kennis opdoen over het sociaal domein


Meer weten over welke vraagstukken wij in het sociaal domein kunnen oplossen?