Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Quickscan decentralisaties

Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren Quickscan decentralisaties

M&I/Partners ontwikkelde een Quickscan Decentralisaties waarmee gemeenten kunnen inventariseren hoe zij de minimaal noodzakelijke ICT en informatievoorziening kunnen regelen. Dit deed M&I/Partners al eens eerder bij zeven gemeenten in de Achterhoek.

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben een gezamenlijk beleidsplan opgesteld voor de invoering van de drie decentralisaties. Zij hebben M&I/Partners gevraagd maatregelen op het gebied van ICT en informatievoorziening te inventariseren die nodig zijn om op de belangrijkste punten 'klaar' te zijn per 1 januari 2015.

ICT binnen de decentralisaties

De Quickscan heeft het inzicht opgeleverd hoe met één set maatregelen de drie decentralisaties én de gezamenlijke aanpak van de drie gemeenten kunnen gaan werken. Dit heeft een gedeeld beeld van wat de decentralisaties inhouden opgeleverd en hoe de gemeenten het werkproces willen inrichten. Er is onderzocht welke kandidaat-systemen nu al aanwezig zijn bij de gemeenten waarmee het werkproces ondersteund kan worden. De prioriteit wordt vooral gericht op de continuïteit van de zorgverlening en de basale ondersteuning van de professionals die de meldingen en aanvragen integraal behandelen (een regisseur per gezin). Ook belangrijke zaken als de voorbereiding op de éénmalige gegevensoverdracht van de jeugdzorg en AWBZ en de aansluiting op CORV zijn bekeken. De bevindingen van de Quickscan zijn vastgelegd in een stappenplan voor de voorbereiding tot 1-1-2015.


Ontdek meer
Meer informatie over deze opdracht of over de transformatie van het sociaal domein? Neem contact op met Marnix.

Of meer kennis opdoen over het sociaal domeinMeer weten over welke vraagstukken wij in het sociaal domein kunnen oplossen?