Maasstad en Tergooi Ziekenhuis begeleiding LIMS

Antoon van Luxemburg, principal adviseur bij M&I/Partners, begeleidde het Maasstad Ziekenhuis en Tergooi Ziekenhuis succesvol bij de selectie van een nieuw Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS).

Vervanging laboratoriumsysteem

Medische laboratoria vervangen sporadisch hun laboratorium informatie management systeem, omdat dit het kloppend hart is van een laboratorium. Vervanging van dit systeem zeer ingrijpend. Aflopende contracten en de huidige fusie- en samenwerkingsgolf zijn aanleiding voor een vervanging van het LIMS in het Maasstad Ziekenhuis en Tergooi Ziekenhuis. Omdat een vervanging dus ingrijpend, kostbaar en tijdrovend is moet er strategisch en op langetermijnperspectief naar de gezochte oplossing gekeken worden.

Strategische overwegingen 

Antoon van Luxemburg maakte, op basis van zijn ervaring in en kennis van de markt voor laboratoriumsystemen, de vertaling van de strategische overwegingen naar de te stellen eisen en vragen in de aanvraag. Bij beide laboratoriumsysteemselecties is naar de geleverde functionaliteit gekeken, maar ook naar de onderliggende techniek en eigenschappen van het bedrijf dat de oplossing levert. Bijvoorbeeld: 'Hoeveel medewerkers heeft het betreffende bedrijf voor implementatie, softwareontwikkeling en support?' en 'Welke lange termijn visie heeft de leverancier?' en 'Wat is de ontwikkelagenda voor de komende jaren?'.

Oplossingen laboratoriumsysteem

De te selecteren LIMS-oplossingen zijn getoetst op diverse ontwikkelingen in laboratoria, zoals nieuwe mogelijkheden van moleculaire diagnostiek voor de microbiologie, uitslagportalen en uiteraard op de volledig digitale verwerking van orders en uitslagen. Daarnaast zijn er diverse referentiebezoeken aan bestaande klanten van aanbieders afgelegd.

ICT-vertaalslag

In beide trajecten is naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers gewerkt aan een offerte-aanvraag met programma van eisen, demonstratiecasussen en de beoordeling van ingezonden voorstellen. Wendelien Dorigo-Zetsma, medisch specialist manager CBSL, Tergooi Ziekenhuis: "Antoon heeft ons goed ondersteund in het inrichten van programma van eisen en het opstellen van de offerte-aanvraag bij diverse LIMS-leveranciers. Hij maakte de vertaalslag tussen ICT-terminologie en -mogelijkheden en de vragen en eisen van ons als gebruikers."

Meer weten?

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Antoon voor een vrijblijvend gesprek.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Unieke RIS/PACS-selectie bij het Maastricht UMC+

M&I/Partners begeleidde het Maastricht UMC+ bij een unieke Europese aanbesteding voor een RIS/PACS-systeem. Samen met de opdrachtgever blikken de adviseurs terug op dit traject, geven zij belangrijke aandachtspunten voor opdrachtgever en opdrachtnemer en delen ze hun take-aways.

Lees verder
St. Anna Ziekenhuis vervangt Radiologie Informatie Systeem

Het St. Anna Ziekenhuis heeft het ICT- en organisatie moderniseringstraject, AnnaNext, in het leven geroepen. Eén van de projecten die onder het AnnaNext-programma valt is de vervanging van het Radiologie Informatie Systeem. Rob Buitenhuis van M&I/Partners was als projectleider verantwoordelijk voor deze uitdaging. Op 21 juni is het nieuwe RIS succesvol live gegaan.

Lees verder